Print denne siden som PDF

Send denne siden via e-post

Legg til denne siden i Favoritter

Del OSO Hotwater på Twitter

Del OSO Hotwater på Facebook

Del denne siden med andre

Dokumentarkiv

alt

Komplette Brosjyrer

alt PDF Boligprodukter Gjeldende brosjyre for boligprodukter.
alt PDF Industriprodukter Gjeldende brosjyre for industriprodukter.
alt PDF Produktprisliste Gjeldende veiledende prisliste for alle OSO produkter
alt PDF Reservedelsliste Gjeldende brosjyre for reservedeler og utstyr

Generell Produktinformasjon

alt PDF Produktoversikt Bolig Kortfattet oversikt og produktvelger for boligprodukter
alt PDF Produktoversikt Industri Kortfattet oversikt og produktvelger for industriprodukter.
alt PDF Produktoversikt Energikilder Kortfattet oversikt og produktvelger for energikilder.
alt PDF Dimensjoneringstabell for boligprodukter Våre erfaringstall for valg av riktig volum - Boligprodukter.
alt PDF Dimensjoneringstabell for industriprodukter Våre erfaringstall for valg av riktig volum - Industriprodukter.
alt PDF Systemskisser Boligprodukter Koblingsforslag for OSOs Boligprodukter i kombinasjon med energikilder etc.
alt PDF Systemskisser Industriprodukter Koblingsforslag for OSOs Industriprodukter i kombinasjon med energikilder etc.
alt PDF Garantiinformasjon Generell garantiinformasjon for våre produkter.

Spesifikk Produktinformasjon

alt PDF Produktark Brosjyreblad for produktserier.

Boligprodukter - Direkte elektrisk

alt PDF OSO Produktark - Super Standard S
alt PDF OSO Produktark - Super Expansion SE
alt PDF OSO Produktark - Super Xpress SX
alt PDF OSO Produktark - Flexi Benk - RB og RBS
alt PDF OSO Produktark - Flexi Benk Xpress - RBX og RBSX
alt PDF OSO Produktark - Mini RM
alt PDF OSO Produktark - Slank RD
alt PDF OSO Produktark - Slank Kabinett RV
alt PDF OSO Produktark - Wallsmart W
alt PDF OSO Produktark - Floorsmart RL / RRL
alt PDF OSO Produktark - Modul M
alt PDF OSO Produktark - Super Agri SA

Boligprodukter - Indirekte

alt PDF OSO Produktark - Optima Coil EPC
alt PDF OSO Produktark - Optima Coil Inside EPCI
alt PDF OSO Produktark - Optima Twin Coil EPTC
alt PDF OSO Produktark - Optima Triple Coil EPTRC
alt PDF OSO Produktark - Super Coil SC
alt PDF OSO Produktark - Ecoline Geo RI HP
alt PDF OSO Produktark - Ecoline Sun RI SD
alt PDF OSO Produktark - Ecoline Twin Coil RI TC
alt PDF OSO Produktark - Accu 50R/RE
alt PDF OSO Produktark - Accu 50RC og 50RCE
alt PDF OSO Produktark - Energy Saver ES
alt PDF OSO Produktark - Fix MX og PV montasjesentraler
alt PDF OSO Produktark - Optima EP2 300 (utgått modell)
alt PDF OSO Produktark - Optima EP2 400 (utgått modell)
alt PDF OSO Produktark - Accu 80RE (utgått modell)
alt PDF OSO Produktark - Ecoline Coil RTV E (utgått modell)
alt PDF OSO Produktark - Ecoline Twin Coil RTV VE (utgått modell)
alt PDF OSO Produktark - Pioner EP (utgått modell)

Industriprodukter - Direkte elektrisk

alt PDF OSO Produktark - Maxi Standard - 17R og 17RE
alt PDF OSO Produktark - Maxi Standard - 17R og 17RE
alt PDF OSO Produktark - Maxi Standard Double 17RED
alt PDF OSO Produktark - Maxi Standard Xpress 17REX
alt PDF OSO Produktark - Universal 81R

Industriprodukter - Indirekte

alt PDF OSO Produktark - Maxi 17R(S)
alt PDF OSO Produktark - Maxi Turbo 17R(S)
alt PDF OSO Produktark - Maxi Combi 17RVE
alt PDF OSO Produktark - Maxi Eco 17RTVE
alt PDF OSO Produktark - Maxi Dublo 18RE
alt PDF OSO Produktark - Maxi Buffer 17RB
alt PDF OSO Produktark - Maxi Accu 51R(S)
alt PDF OSO Produktark - Maxi Accu Steel PSM/KWP
alt PDF OSO Produktark - Maxi Coil 17RV (utgått modell)
alt PDF Produktdatablader (FDV) Teknisk dokumentasjon og FDV for produktserier.

Boligprodukter - Direkte elektrisk

alt PDF OSO Produktdatablad - Super Standard S
alt PDF OSO Produktdatablad - Super Expansion SE
alt PDF OSO Produktdatablad - Super Xpress SX
alt PDF OSO Produktdatablad - Flexi Benk - RB 30 - 50
alt PDF OSO Produktdatablad - Flexi Benk - RB(S) 80 - 140
alt PDF OSO Produktdatablad - Flexi Benk Xpress RB(S)X
alt PDF OSO Produktdatablad - Mini RM
alt PDF OSO Produktdatablad - Slank RD 30 - 150
alt PDF OSO Produktdatablad - Slank Kabinett RV
alt PDF OSO Produktdatablad - Wallsmart - W30 - 100
alt PDF OSO Produktdatablad - Floorsmart R(R)L
alt PDF OSO Produktdatablad - Modul M
alt PDF OSO Produktdatablad - Super Agri SA

Boligprodukter - Indirekte

alt PDF OSO Produktdatablad - Optima Coil EPC
alt PDF OSO Produktdatablad - Optima Coil Inside EPCI
alt PDF OSO Produktdatablad - Optima Twin Coil EPTC
alt PDF OSO Produktdatablad - Optima Triple Coil EPTRC
alt PDF OSO Produktdatablad - Super Coil SC
alt PDF OSO Produktdatablad - Ecoline Geo RI HP
alt PDF OSO Produktdatablad - Ecoline Sun RI SD
alt PDF OSO Produktdatablad - Ecoline Twin Coil RI TC
alt PDF OSO Produktdatablad - Accu 50R
alt PDF OSO Produktdatablad - Accu 50RE
alt PDF OSO Produktdatablad - Accu 50RC
alt PDF OSO Produktdatablad - Accu 50RCE
alt PDF OSO Produktdatablad - Energy Saver ES
alt PDF OSO Produktdatablad - Optima EP2 (utgått modell)
alt PDF OSO Produktdatablad - Ecoline Coil RTV E (utgått modell)
alt PDF OSO Produktdatablad - Ecoline Twin Coil RTV VE (utgått modell)
alt PDF OSO Produktdatablad - Pioner EP (utgått modell)

Industriprodukter - Direkte elektrisk

alt PDF OSO Produktdatablad - Maxi Standard 17RE
alt PDF OSO Produktdatablad - Maxi Standard Double 17RED
alt PDF OSO Produktdatablad - Maxi Xpress 17REX
alt PDF OSO Produktdatablad - Universal 81R

Industriprodukter - Indirekte

alt PDF OSO Produktdatablad - Maxi Turbo 17R(S)
alt PDF OSO Produktdatablad - Maxi Turbo 17R(S)
alt PDF OSO Produktdatablad - Maxi Combi 17RVE
alt PDF OSO Produktdatablad - Maxi Eco 17RTVE
alt PDF OSO Produktdatablad - Maxi Dublo 18R
alt PDF OSO Produktdatablad - Maxi Buffer 17RB
alt PDF OSO Produktdatablad - Maxi Accu 51R
alt PDF OSO Produktdatablad - Maxi Accu Steel PSM/KWP
alt PDF OSO Produktdatablad - Maxi Coil 17RV (utgått modell)
alt PDF Tekniske tegninger for produktserier Tekniske tegninger for produktserier.

Boligprodukter - Direkte elektrisk

alt PDF OSO - Teknisk tegning - Flexi Benk - RB 30 - 50 - 120 RBS 80 - 120 - 140
alt PDF OSO - Teknisk tegning - Flexi Benk Xpress - RBX 120 RBSX 120 - 140
alt PDF OSO - Teknisk tegning - Flexi Benk Xpress - RBX 120 RBSX 120
alt PDF OSO - Teknisk tegning - Kabinett - RK 120 - 200 - 300
alt PDF OSO - Teknisk tegning - Kabinett - RK 200
alt PDF OSO - Teknisk tegning - Mini - RM 5
alt PDF OSO - Teknisk tegning - Slank - RD 30 - 50 - 100 - 150
alt PDF OSO - Teknisk tegning - Slank Kabinett RV 100
alt PDF OSO - Teknisk tegning - Super Expansion - SE 200
alt PDF OSO - Teknisk tegning - Super Standard - S 120 - 200 - 300
alt PDF OSO - Teknisk tegning - Super Xpress - SX 150 - 200 - 300
alt PDF OSO - Teknisk tegning - Wallsmart RW - RW 30 - 50 - 80 - 100

Boligprodukter - Indirekte

alt PDF OSO - Teknisk tegning - Accu - 50R 100 - 200 - 300
alt PDF OSO - Teknisk tegning - Accu - 50RE 100 - 300
alt PDF OSO - Teknisk tegning - Ecoline - RTV E 200 - 300
alt PDF OSO - Teknisk tegning - Ecoline - RTV VE 200 - 300
alt PDF OSO - Teknisk tegning - Energy Saver - ES 120
alt PDF OSO - Teknisk tegning - Fix Montasjesentraler - MX 12 PV 6
alt PDF OSO - Teknisk tegning - Optima - EP2 300 - 400
alt PDF OSO - Teknisk tegning - Pioner - EP 300 - 400
alt PDF OSO - Teknisk tegning - Super Coil - SC 150 - 200 - 300

Industriprodukter - Direkte elektrisk

alt PDF OSO - Teknisk tegning - Maxi Double - 17RED 600
alt PDF OSO - Teknisk tegning - Maxi Standard - 17RE 600
alt PDF OSO - Teknisk tegning - Maxi Xpress - 17REX 600
alt PDF OSO - Teknisk tegning - Universal - 81R 15 - 30 - 45 - 60

Industriprodukter - Indirekte

alt PDF OSO - Teknisk tegning - Maxi - 17R 600
alt PDF OSO - Teknisk tegning - Maxi Accu - 51R 6-00
alt PDF OSO - Teknisk tegning - Maxi Buffer - 17RB 600
alt PDF OSO - Teknisk tegning - Maxi Coil - 17RV 600
alt PDF OSO - Teknisk tegning - Maxi Combi - 17RVE 600
alt PDF OSO - Teknisk tegning - Maxi Dublo - 18R 600
alt PDF OSO - Teknisk tegning - Maxi Turbo - 17R 600
alt PDF Service- og Montasjeanvisninger Service- og montasjeanvisninger for produktserier.

Andre Publikasjoner

alt PDF Historien om Gründeren Historien om hvordan OSO ble grunnlagt for snart 80 år siden av Reidar Frølich Braathen Sr.
alt PDF 75 Års jubileumsbok En underholdende tidslinje med OSOs produkt- og miljøhistorie gjennom 75 år.
alt PDF Miljørapport OSOs siste miljørapport og redegjørelse for utviklingen mot målsetningen om stadig lavere ressursbruk.
alt PDF Bygge og Bo Et idéhefte om hvordan man kan bygge miljøriktig og rimelig.
alt PDF Det Haster 2. generasjons tanker om vår tids miljøutfordringer og mulige løsninger.

OSO logoer

OSO logoer for bruk i egne publikasjoner. Alle logoer i originalfarger.

alt JPEG OSO Hotwater (Positive - Gradient - CMYK)
alt JPEG OSO Hotwater (Positive - Solid - PMS)
alt EPS OSO Hotwater (CMYK - PMS)
alt PDF OSO Hotwater (CMYK - PMS)
alt JPEG OSO Hotwater m/"Think Future" slogan (Positive - Gradient - CMYK)
alt EPS OSO Hotwater m/"Think Future" slogan (CMYK)
alt PDF OSO Hotwater m/"Think Future" slogan (CMYK)
alt JPEG 10 års garanti (Positive - Gradient - CMYK)
alt EPS 10 års garanti (CMYK - PMS)
alt PDF 10 års garanti (CMYK - PMS)