Print denne siden som PDF

Send denne siden via e-post

Legg til denne siden i Favoritter

Del OSO Hotwater på Twitter

Del OSO Hotwater på Facebook

Del denne siden med andre

Patenter og varemerker

OSO Hotwaters internettsider kan inneholde eller gi referanser til varemerker, patenter, eierinformasjon, teknologier, produkter, prosesser eller andre eierrettigheter for OSO Hotwater Group AS. Ingen lisens eller rettigheter til noen av disse varemerker, patenter, eierinformasjon, teknologier, produkter, prosesser eller andre eierrettigheter for OSO Hotwater Group AS overdras eller innvilges til brukeren av denne nettsiden.

 

En rekke av produktene på OSO Hotwaters nettsider kan være / er beskyttet av patenter eller varemerker.

Dette innbefatter både produksjonsteknologi og/eller komplette produkter. Disse kan være angitt i nettsidens tekster, men er ikke påkrevet å være det for beskyttelsen patentbeskyttelsen gir.

 

Den bakenforliggende teknologien for produksjon av produktet kan være / er OSOs eiendom.

Det gjøres oppmerksom på at ethvert brudd på OSO Hotwater Group AS’ sine rettigheter vil forfølges rettslig.