Print denne siden som PDF

Send denne siden via e-post

Legg til denne siden i Favoritter

Del OSO Hotwater på Twitter

Del OSO Hotwater på Facebook

Del denne siden med andre

Innføring i varmtvann og varme

Hvorfor har vi varmtvannsberedere og hvorfor bruker vi vann til å varme opp et hus? Vi bruker varmtvannsberedere for å begrense effekten til energikilden, og for å gi en mer stabil belastning. Vann er et ypperlig medium for å distribuere varme fra en varmekilde ut til hvert rom. Med vann som distribusjonsmedium kan hvilken som helst varmekilde benyttes.

Varmtvann: Hvorfor har vi varmtvannsberedere? Hvorfor ikke bare varme opp kaldt vann til ønsket temperatur direkte ved tapping? Når vi dusjer er vannmengden vanligvis ca 10 liter per minutt, og dusjtemperaturen 38-40 °C. Skulle dette vannet blitt varmet opp direkte ved tapping, ville det krevd 25 kW. Dersom noen åpner en varmtvannskran samtidig som noen dusjer, er plutselig effektbehovet over

 

50 kW. Å få så høy effekt ut av elektrisitetsanlegget i en bolig, ville krevd meget kraftige ledninger og svært store sikringer. Derfor er det mer lønnsomt å benytte en bereder som kun trekker 2 til 3 kW, og gir en mer stabil varmtvannstemperatur og belastning av elektrisitetsanlegget. Hvilket volum varmtvanns-berederen bør være er avhengig av antall brukere og størrelse på et evt. badekar (se Produktvelger).

Varme: Et sentralanlegg for romvarme består av en energikilde, et distribusjonsanlegg og varmeavgivere. Når det brukes et vannbasert distribusjonsanlegg og varmeavgivere, står man fritt til å velge hvilken som helst energikilde. Det kan være varmepumpe, solvarme, gass, olje, biobrensel eller elektrisitet. Varmeavgivere kan være bygningsflater som gulv, vegg, tak, eller punktvarme som radiatorer eller

 

viftekonvektorer. De beste varmeavgiverne er de som har en stor andel strålingsvarme i forhold til luftoppvarming. Gulvvarme har 50-60 % strålingsvarme og har blitt meget populært de senere årene pga god komfort, og at innetemperaturen kan senkes ca 2 grader, hvilket gir lavere energiforbruk til oppvarming.

Gulvvarme kan være en kostbar investering ved ettermontering i eksisterende boliger. Da kan radiatorer eller viftekonvektorer være et bedre alternativ. Uansett valg av type varmeavgiver, anbefales det lavtempererte varmeavgivere som vil si maks 50°C for det sirkulerende vannet. Med lavtempererte varmeavgivere kan lavtemperatur alternative energikilder som varmepumpe og solfangere brukes.

Produktvelger