Print denne siden som PDF

Send denne siden via e-post

Legg til denne siden i Favoritter

Del OSO Hotwater på Twitter

Del OSO Hotwater på Facebook

Del denne siden med andre

Produktvelger

Vet du hva du trenger men ikke hvilket produkt som passer? Riktig produkt er avhengig av varmtvanns- og varmebehov, energikilde og varmeavgiver. Vi hjelper deg gjerne med å finne produktet som vil dekke dine behov. Her er en kort oversikt over ulike varmekilder og hvilke produkter som passer:

VARMEPUMPER
Standard varmepumpe for romvarme og forvarming av tappevann: EP2 300 er da det beste valget. Er ikke 9 kW nok som spisslast kan EP 300 med 15 kW benyttes eller en 50RE 100 (9 kW) i tillegg til EP2. For større varmepumper over 12-15 kW er 17 RB 300 og EP2 400 meget godt egnet. OBS: 17 RB har ikke el.

Varmepumpe kun for romvarme: Dersom varmepumpen ikke er inverterstyrt (kapasitetsregulert) trengs en akkumuleringstank. Da kan 50R 100-200 liter, 80RE 300 (15 kw) eller 51R 300-1000 liter benyttes. Er det behov for elektrisk backup (spisslast), kan det være integrert i akkumuleringstanken. Da anbefales 50RE 100 (9 kW) eller 80RE 300 (15kW). Er det behov for spisslast over 15 kW kan 81R 15-60 kW brukes.

Varmepumpe med vekselventil: Vekselventil er en treveis ventil som velger mellom rom og tappevannsoppvarming. Da anbefales RTV E 200/300. Er ikke varmepumpen inverterstyrt (kapasitetsregulert) er det behov for akkumuleringstank. Da anbefales 50R og 51R eller 50RE og 80RE hvis det er behov for spisslast i akkumuleringstanken.

SOLVARME
Solfangere kan produsere varme hele året, men

 

selvsagt mest om sommeren. De kan dekke typisk 50-60 % av det årlige tappevannsbehovet (3-5000 kWh).

Solvarme for kun tappevannsoppvarming: Da er RTV E 200/300 best. Elektrisk varmeelement for ettervarming sikrer stabil og tilstrekkelig høy varmtvannstemperatur. Ønskes alternativ energikilde til ettervarming, kan RTV VE 200/300, som har en ekstra coil oppe i tanken, benyttes.

Solvarme for rom- og tappevannsoppvarming: Da er EP2 400 det beste valget. 2 stk elektriske varmeelementer sikrer høy nok tappevannstemperatur og stabil romvarme. EP2 400 egner seg også bra i kombinasjon med varmepumpe eller annen energikilde.

GASS
Ønsker du å fyre med propan eller naturgass har OSO gasskjeler med høy virkningsgrad for alle behov. 

EcoTec Plus ETP 9-28 kW er en modulerende gasskjel som regulerer effekten mellom 9 og 28 kW. Den har to sett med tilkoblinger. Ett for romvarme og ett for tappevannsoppvarming. Det anbefales da en Super Coil SC 150-300 for tappevannsoppvarming med gass. SC er bygget på Super S-plattformen, som er skumisolert, har en moderne design og alle rørtilkoblinger på toppen under et isolert lokk.

Maxi HR 43 er en modulerende gasskjel som regulerer effekten mellom 12 og 43 kW. Den har kun ett sett med tilkoblinger. Vekselventil kan monteres for tappevannsprioritering.

 

Denne ventilen styres av HR 43. For tappevannsoppvarming anbefales Super Coil SC 150-300, som er bygget på Super S-plattformen. Disse er skumisolerte, har en moderne design og alle rørtilkoblinger på toppen under et isolert lokk.

Maxi HR 60 er ikke modulerende og kan kun brukes til naturgass. Den gir konstant 60 kW og egner seg for større bygninger. Den har kun ett sett med tilkoblinger, men kan utstyres med vekselventil som for HR 43.

BIOBRENSEL.
Biobrensel vil si flis, pellets, ved og ellers alt biologisk materiale som kan brennes, og hvor varmen kan overføres til vann. De OSO-produktene som egner seg for biobrenselkjeler er EP, EP2, 17RB, 51R og 80RE 300.

ELEKTROKJEL
El.kjel kan brukes til tappevanns- og/eller romoppvarming. OSO har el.kjeler i alle størrelser og for alle behov.

Small: Mini RM 5 har 3 kW varmeelement og 15 mm klemringstilkobling. Denne egner seg for små anlegg.
Medium: 50RE 100 har 9 kW varmeelement og 4 stk 1” tilkoblinger. Denne egner seg for de fleste boliger opp til 300 m² avhengig av byggeår.
Large: 81R leveres fra 15 til 60 kW, kan parallellkobles og har 5 stk 1 ½” tilkoblinger. Denne egner seg for større bygg.
Innføring i varmtvann og varme
Produktfordeler