Print denne siden som PDF

Send denne siden via e-post

Legg til denne siden i Favoritter

Del OSO Hotwater på Twitter

Del OSO Hotwater på Facebook

Del denne siden med andre


OSO Accu 50RC/50RCE

- akkumulatortanker med el. / coil

50-serien fungerer som varmeakkumulator-tank for varmepumpe/solfanger, og leveres med eller uten elektrisk ettervarming/spisslast og/eller coil. Alle 50-serie accu-tanker har doble sett med tur/retur-anslutninger, som gir alle tenkelige tilkoblingsmuligheter. OSO Accu sikrer at varmepumpe/solfanger får optimale driftsforhold, og gir stabil temperatur for anlegget.

50RC/RCE 300 har 5/4” anslutninger for sirkulasjon av større vannmengder for tur/retur varmepumpe, samt 1 stk. ø22 mm. stuss i toppen og 1 stk. ø15 mm. avtappingsstuss nede i front.
50RC/RCE 300 har 5/4" anslutninger for sirkulasjon av større vannmengder.

Den integrerte coilen i produktene støtter forvarming av kaldt tappevann for viderekobling mot en ny eller eldre tradisjonell varmtvanns-bereder med el. ettervarming av forbruksvannet.
El-sentralen er også sprutsikker og helisolert, som gir betydelig enøkgevinst.

Viktige fordeler for brukeren:

  • Øker gangtiden på varmepumpen, bra for levetiden.
  • El. tilleggsvarme/spisslast (kun 50RCE).
  • Rustfri trykktank med 10 års garanti.
Accu 50R / 50RE
Energy Saver ES
Tekniske spesifikasjoner
Quick Facts
Velg volum

Accu 50RCE/50RC leveres i 300 l. volum. Begge produkter er passende for varmeakkumulering mot f.eks. varmepumpe. Accu er beregnet for å tilkobles mot lavtemperatur energikilder, og kan ikke benyttes til tappevannsproduksjon. Volumvalg beregnes vanligvis av autorisert installatør som del av et helhetlig system for boligen. Tabellen viser erfaringstall.

NRF nr. Produktbetegnelse - liter - kW Kapasitet Varmtvann - 40°C Oppvarmingstid Kostnad Dia x H mm. Kg
8 011 312 Accu 50 RCE 300 - 15 kW Varmekrets Dimensjoneres Beregnes €€€ ø580x1600 72
8 011 182 Accu 50 RC 300 Varmekrets Dimensjoneres Beregnes €€€ ø580x1600 70
Produktdatablad
  - klikk for å ekspandere   - klikk for å kollapse
 
Indirekte Oppvarmet Enhet Type Type Type Type
Produkt Accu 50 RCE 100 50 RCE 300 50 RC 300  
Produkt nr. NRF 801.1311 801.1312 801.1182  
Produktkapasitet (eskl. ekstern energikilde) Personer / m² - - -  
Produktsegment   Bolig Bolig Bolig  
Produkt Varmetap - Rating - A/AA/AAA OSO Standard A A A  
Produkt Energieffektivitet - Rating - A/AA/AAA OSO Standard AAA AAA AAA  
Produktkostnad - Rating - €/€€/€€€ Estimat €€ €€€ €€€  
Produktbeskrivelse Akkumuleringstanker for drift med alternative energikilder, med coil, med/uten elektrisk ettervarmer.
Produkt
Vekt - netto kg 27 72 70  
Høyde - max. mm. 1210 1600 1600  
Diameter mm. 430 580 580  
Forbruksvann - Volum ltr. - - -  
Forbruksvann - Kapasitet v/40°C konstant ltr. - - -  
Oppvarmingstid - 10°C - max Temp. (Se Elektrisk) timer - - -  
Varmetap - 24 timer kWh/døgn 1,0 2,6 2,6  
Ekspansjonsløsning   - - -  
Farge   Hvit Hvit Hvit  
Dimensjoner Emballert LxBxH mm. 470x450x1330 595x595x1620 595x595x1620  
Volum Emballert 0,24 0,58 0,58  
Materialer
Innertank - Rustfritt Stål   F18MT F18MT F18MT  
Coil(er) - Rustfritt Stål   - - -  
Elektrisk(e) Element(er) - Rustfritt Stål   Incoloy 800 Incoloy 800 Incoloy 800  
El. Boks og Lokk   V0 Plast V0 Plast V0 Plast  
Isolasjon   Mineralull Mineralull Mineralull  
Yttermantel   Lakkert Stål Lakkert Stål Lakkert Stål  
Energikilde
Type - Primær   Varmepumpe Varmepumpe Varmepumpe  
Type - Sekundær   El El -  
Temperatur - Primær / Nedre   Lavtemperatur Lavtemperatur Lavtemperatur  
Temperatur - Sekundær / Øvre   Høy (spisslast) Høy (spisslast) -  
Varmeveksler
Overflate - Primær / Nedre 0,7 2,6 2,6  
Overflate - Sekundær / Øvre   - - -  
Totalt Volum Varmekrets   100 287 287  
Elektrisk
Element Backup - Kapasitet kW - - -  
Element Ettervarme - Kapasitet kW 9,0 (3x3) 15,0 (3x5) -  
Element Fase - Indre / Ytre tank Fas 1 1 -  
Element Spenning - Indre / Ytre tank Volt 230 230 -  
Termostat Type   Overflate Overflate -  
Øvre Arbeidsterm. Temp. område °C 30-60 30-60 -  
Øvre Arbeidsterm. Temp. innstilling °C 45 45 -  
Nedre Arbeidsterm. Temp. område °C - - -  
Nedre Arbeidsterm. Temp. innstilling °C - - -  
Elektrisk Installasjon   El. inst. El. inst. -  
IP Klassifisering   IP 24 IP 24 -  
Anslutninger
Kaldtvann/Varmtvann - Plassering   - - -  
Kaldtvann/Varmtvann -Anslutninger mm. - - -  
Sikkerhetsventil - Overløp " (tommer) 3/4 - innv. 3/4 - innv. 3/4 - innv.  
Sikkerhetsventil - Avtapning " (tommer) 3/8 - innv. 3/8 - innv. 3/8 - innv.  
Elektrisk Element " (tommer) 1 1 -  
PT Ventil " (tommer) 1/2 - innv. 1/2 - innv. 1/2 - innv.  
Hettvannsuttak / Sirkulasjon " (tommer) - - -  
Tur / Retur - Plassering   Side Side Side  
Tur / Retur - Anslutninger " (tommer) 4 x 1 - innv. 4 x 5/4 - innv. 4 x 5/4 - innv.  
Sensor Anslutning " (tommer) 1/2" 1/2" 1/2"  
Sikkerhet
Sikkerhetsventil - Åpningstrykk +/- 5% Bar 3 3 3  
PT Ventil - Åpningstrykk/Temperatur Bar/°C 10/99 10/99 10/99  
Sikkerhetstermostat - Utløsningstemperatur °C 98 98 -  
Innertank - Design Trykk/Temperatur Bar/°C 10/99 10/99 10/99  
Innertank - Testtrykk Bar 13 13 13  
Coil(er) - Design Trykk Bar 10 10 10  
Sertifiseringer / Godkjenninger
Produktsertifiseringer Sertifiseringer CE / NEMKO
Fabrikk - Godkjenninger Standard ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004 / OHSAS 18001
Miljø
Miljødeklarasjon 0-utslipp i Produksjon / 100 % Resirkulerbar / >60 % Resirkulerte materialer
Garanti
Vann - Chlorid Innhold max - Cl ppm 50 50 50  
Vann - Sulfat Innhold max - So4 ppm 50 50 50  
Vann - Chlorid/Sulfat innhold max - Cl/So4 ppm 50 50 50  
Vann - Kalk Innhold - max dh 3 3 3  
Garantiperiode - Innertank / Deler År 10 / 2 10 / 2 10 / 2