Print denne siden som PDF

Send denne siden via e-post

Legg til denne siden i Favoritter

Del OSO Hotwater på Twitter

Del OSO Hotwater på Facebook

Del denne siden med andre

OSO Ecoline Twin Coil RI TC

  - for både lav- og høytemperatur energikilde

En lavtemperatur energikilde i kombinasjon med en høytemperatur energikilde er det optimale for RI TC. Den nedre coilen plassert lavest gir f.eks. inverterstyrte varmepumper inntil 10 kW gode driftsforhold, mens den øvre coilen kan benyttes for f.eks. gasskjel. Alternativt kan den nedre coilen tilkobles fjern-/nærvarme og den øvre coilen benyttes til gulvvarmeanlegg for mindre boenheter. I begge tilfeller brukes det elektriske varmeelementet som en back-up eller ettervarmer. Ecoline Twin coil er altså en svært fleksibel bereder som kan brukes i mange ulike konfigurasjoner.

Ecoline Twin Coil kan benyttes for nær-/fjernvarme i mindre boenheter, ved at fjernvarmen tilkobles nedre coil og varmer opp hele berederen, mens varme til gulvvarmesystemet (eller andre lavtempererte varmeavgivere) hentes ut fra den øvre coilen. Ved bruk mot gulvvarme må temperaturen shuntes ned. OSO Fix MX 18 pumpesentral med shuntventil passer da perfekt.

  Løsningen er svært plassbesparende og gir sikkerhet for varmtvannsforsyning i tilfelle leveringsopphold fra fjernvarmeleverandør. Man kan da benytte den elektriske spisslasten på 3 kW, plassert optimalt mellom de to coilene, som back-up/frostsikring for gulvvarmeanlegget.

Ecoline Twin Coil kan også benyttes med inverterstyrte varmepumper med tappevannsprioritering på inntil 10 kW som da tilkobles nedre coil. Øvre coil brukes da til ettervarming av tappevann med høytemperert varmekilde som for eksempel gasskjele. Elektrisk spisslast brukes da som back-up.

Viktige fordeler for brukeren:

  • Svært fleksibel - tappevann fra flere energikilder, evt. tappevann og varmeanlegg.
  • Mulighet for bruk mot fjernvarme mm.
  • El spisslast over nedre coil som standard.
Ecoline Sun RI SD
Accu 50R / 50RE
Dokumentarkiv
Tekniske spesifikasjoner
Quick Facts
Velg volum

Ecoline Twin Coil leveres i 2 volum, passende for antall personer som angitt i tabellen nedenfor. Ecoline Twin Coil er beregnet for å tilkobles mot en eller flere lavtemperatur energikilder, og kan brukes til tappevannsproduksjon og/eller til vannbåren varme. Tabellen viser erfaringstall basert på normalt varmtvannsforbruk. Varmtvannskapasitet ved styrttapping v/ 40° + kontinuerlig varmtvannsproduksjon i liter / time. Ved 40° benytter en normaldusj ca. 60 l. og badekar ca. 180 l.

 

 

 
NRF nr. Produktbetegnelse - liter - kW Kapasitet Varmtvann - 40°C Oppvarmingstid Kostnad Dia x H mm. Kg  
8 000 236 Ecoline Twin Coil RI TC 200 - 3 kW 4,0 pers. 390 l. + 75 l./t. 5,0 timer €€ ø580x1230 59  
8 000 238 Ecoline Twin Coil RI TC 300 - 3 kW 6,0 pers. 570 l. + 75 l./t. 7,2 timer €€ ø580x1680 73  
Produktdatablad
  - klikk for å ekspandere   - klikk for å kollapse
 
Indirekte Oppvarmet Enhet Type Type Type Type
Produkt Ecoline Twin Coil RI TC 200 RI TC 300    
Produkt nr. NRF 800.0236 800.0238    
Produktkapasitet (ekskl. ekstern energikilde) Personer / m² 4 / (200) 5,5 / (200)    
Produktsegment   Bolig Bolig    
Produkt Varmetap - Rating - A/AA/AAA OSO Standard AAA AAA    
Produkt Energieffektivitet - Rating - A/AA/AAA OSO Standard AAA AAA    
Produktkostnad - Rating - €/€€/€€€ Estimat €€ €€    
Produktbeskrivelse For både lav- og høytemperatur energikilde.
Produkt
Vekt - netto kg 59 73    
Høyde - max. mm. 1230 1680    
Diameter mm. 580 580    
Forbruksvann - Volum ltr. 198 287    
Forbruksvann - Kapasitet v/40°C konstant ltr. 390 570    
Oppvarmingstid - 10°C - max Temp. (Se Elektrisk) timer 5,0 7,2    
Varmetap - 24 timer kWh/døgn 2,0 2,8    
Ekspansjonsløsning   - -    
Farge   Hvit Hvit    
Dimensjoner Emballert LxBxH mm. 595x595x1195 595x595x1620    
Volum Emballert 0,42 0,58    
Materialer
Innertank - Rustfritt Stål   F18MT F18MT    
Coil(er) - Rustfritt Stål   Duplex Duplex    
Elektrisk(e) Element(er) - Rustfritt Stål   Incoloy 825 Incoloy 825    
El. Boks og Lokk   V0 Plast V0 Plast    
Isolasjon   OSO ECO Foam OSO ECO Foam    
Yttermantel   Lakkert Stål Lakkert Stål    
Energikilde
Type - Primær   Varmepumpe Varmepumpe    
Type - Sekundær   Kjel / Sol Kjel / Sol    
Temperatur - Primær / Nedre   Lavtemperatur Lavtemperatur    
Temperatur - Sekundær / Øvre   Høytemperatur Høytemperatur    
Varmeveksler
Overflate - Primær / Nedre   0,8 0,8    
Overflate - Sekundær / Øvre   0,8 0,8    
Totalt Volum Varmekrets   8 8    
Elektrisk
Element Backup - Kapasitet kW - -    
Element Ettervarme - Kapasitet kW 3,0 3,0    
Element Fase - Indre / Ytre tank Fas 1 1    
Element Spenning - Indre / Ytre tank Volt 230 230    
Termostat Type   Overflate Overflate    
Øvre Arbeidsterm. Temp. område °C 60-90 60-90    
Øvre Arbeidsterm. Temp. innstilling °C 75 75    
Nedre Arbeidsterm. Temp. område °C - -    
Nedre Arbeidsterm. Temp. innstilling °C - -    
Elektrisk Installasjon (utføres av aut. elektriker)   Direkte el-tilk. Direkte el-tilk.    
IP Klassifisering   IP 21 IP 21    
Anslutninger
Kaldtvann/Varmtvann - Plassering   Topp Topp    
Kaldtvann/Varmtvann -Anslutninger mm. 15 15    
Sikkerhetsventil - Overløp " (tommer) 3/4 - Innv. 3/4 - Innv.    
Sikkerhetsventil - Avtapning " (tommer) 3/8 - innv. 3/8 - innv.    
Elektrisk Element " (tommer) 5/4 5/4    
PT Ventil " (tommer) - -    
Hettvannsuttak / Sirkulasjon " (tommer) - -    
Tur / Retur - Plassering   Side Side    
Tur / Retur - Anslutninger " (tommer) 4 x 3/4 - innv. 4 x 3/4 - innv.    
Sensor Anslutning " (tommer) 2 x 1/2 - innv. 2 x 1/2 - innv.    
Sikkerhet
Sikkerhetsventil - Åpningstrykk +/- 5% Bar 9 9    
PT Ventil - Åpningstrykk/Temperatur Bar/°C 10/99 10/99    
Sikkerhetstermostat - Utløsningstemperatur °C 95 95    
Innertank - Design Trykk/Temperatur Bar/°C 10/99 10/99    
Innertank - Testtrykk Bar 13 13    
Coil(er) - Design Trykk Bar 10 10    
Sertifiseringer / Godkjenninger
Produktsertifiseringer Sertifiseringer CE / NEMKO
Fabrikk - Godkjenninger Standard ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004 / OHSAS 18001
Miljø
Miljødeklarasjon 0-utslipp i Produksjon / 100 % Resirkulerbar / >60 % Resirkulerte materialer
Garanti
Vann - Chlorid Innhold max - Cl ppm 50 50    
Vann - Sulfat Innhold max - So4 ppm 50 50    
Vann - Chlorid/Sulfat innhold max - Cl/So4 ppm 50 50    
Vann - Kalk Innhold - max dh 5 5    
Garantiperiode - Innertank / Deler År 10 / 2 10 / 2