Print denne siden som PDF

Send denne siden via e-post

Legg til denne siden i Favoritter

Del OSO Hotwater på Twitter

Del OSO Hotwater på Facebook

Del denne siden med andre

OSO Flexi Benk Xpress RBX/RBSX

  - gir varmtvann 3x raskere enn standard

Flexi Xpress RB(S)X 120 2 +(2) kW har to kolber, og varmer vannet tre ganger raskere, uten større el-forbruk. Øvre kolbe varmer først toppvannet, deretter overfø­res energien til nedre kolbe som varmer resten. En Xpress dekker større varmtvannsbehov og tar mindre plass.

Flexi Benk Xpress passer i en standard 60 cm. kjøkkenbenk.  Hvis benkbereder velges, vil en OSO RB(S)X 120 dekke behovet bedre enn andre (men aldri så godt som en standard 200 l, som koster omtrentlig det samme). Ved montering av benkeberedere er det viktig å huske at overløpsrør fra sikkerhetsventil må legges uavstengbart til avløp, og at dryppslangen legges ut av benk, slik at man ved evt. lekkasje oppdager dette raskt.

 

OSO Aquasafe AS (ekstrautstyr) oppfyller forsikringsselskapenes ønsker og delvis krav til avstenging av vanntilførselen ved det minste spor av fuktighet rundt beredere og oppvaskmaskiner montert i benk. Aquasafe dekker kravene, gjerne for flere installasjoner samtidig. Magnetventilen monteres på kaldtvannstilførselen og fuktighetsføleren legges til mulige lek­kasjepunkter. Nettkabelen plugges i nærmeste kontakt.

Viktige fordeler for brukeren:

  • Varmtvann 3x raskere enn standard. To el-elementer - dobbel sikkerhet.
  • Forbruker ikke mer strøm enn standard pga. vekseltermostat.
  • Ideell ved liten plass og stort varmtvannsbehov.
Flexi Benk RBX / RBSX
Mini RM
Dokumentarkiv
Tekniske spesifikasjoner
Quick Facts
Velg volum

Flexi Benk Xpress leveres kun som 120 liter, passende for antall personer som angitt i tabellen nedenfor. Tabellen viser erfaringstall basert på normalt varmtvannsforbruk. Dersom boligen har stort varmtvannsbehov, pga. f.eks, boblebadekar / dusj med > 1 armatur e.l., bør annen produktserie velges. Varmtvannskapasitet ved styrttapping v/ 40° + kontinuerlig varmtvannsproduksjon i liter / time. Ved 40° benytter en normaldusj ca. 60 l., badekar ca. 180 l. og boblebad ca. 400 l.

 

 

 
NRF nr. Produktbetegnelse - liter - kW Kapasitet Varmtvann - 40°C Oppvarmingstid Kostnad Dia x H mm. Kg  
8 010 221 Flexi Benk Xpress RBX 120 - 2+(2) kW 3,0 pers. 220 l. + 50 l./t. 4,4 timer ø530x690 20  
8 010 224 Flexi Benk Xpress RBSX 120 - 2+(2) kW 3,0 pers. 200 l. + 50 l./t. 4,1 timer ø530x660 19  
Produktdatablad
  - klikk for å ekspandere   - klikk for å kollapse
 
Direkte Elektrisk Enhet Type Type Type Type
Produkt Flexi Benk Xpress RBX 120 RBSX 120    
Produkt nr. NRF 801.0221 801.0224    
Produktkapasitet Personer / m² 3 3    
Produktsegment   Bolig Bolig    
Produkt Varmetap - Rating - A/AA/AAA OSO Standard A A    
Produkt Energieffektivitet - Rating - A/AA/AAA OSO Standard A A    
Produktkostnad - Rating - €/€€/€€€ Estimat    
Produktbeskrivelse Varmtvann 3 x raskere uten å bruke mer strøm. Passer under kjøkkenbenken.
Produkt
Vekt - netto kg 20 19    
Høyde - max. mm. 690 665    
Diameter mm. 530 530    
Forbruksvann - Volum ltr. 112 108    
Forbruksvann - Kapasitet v/40°C konstant ltr. 220 200    
Oppvarmingstid - 10°C - max Temp. (Se Elektrisk) timer 4,4 4,1    
Varmetap - 24 timer kWh/døgn 2,0 1,9    
Ekspansjonsløsning   - -    
Plassering   Benk Benk    
Farge   Hvit Hvit    
Dimensjoner Emballert LxBxH mm. 595x595x745 595x595x745    
Volum Emballert 0,26 0,26    
Materialer
Innertank - Rustfritt Stål   F18MT F18MT    
Elektrisk(e) Element(er) - Rustfritt Stål   Incoloy 800 Incoloy 800    
El. Boks og Lokk   Stål / V0 Plast Stål / V0 Plast    
Isolasjon   Mineralull Mineralull    
Yttermantel   Fleksibel Plast Fleksibel Plast    
Energikilde
Type - Primær   Elektrisk Elektrisk    
Elektrisk
Element Kapasitet kW 2+(2) 2+(2)    
Element Fase Fas 1 1    
Element Spenning Volt 230 230    
Termostat Type   Overflate Overflate    
Arbeidstermostat Temp. område °C 65-95 65-95    
Arbeidstermostat Temp.innstilling °C 75 75    
Elektrisk installasjon   Plug & Play Plug & Play    
IP Klassifisering   IP 24 IP 24    
Anslutninger
Kaldtvann/Varmtvann - Plassering   Front Skrått Front    
Kaldtvann/Varmtvann -Anslutninger mm. 15 15    
Sikkerhetsventil - Overløp " (tommer) 3/4 - Innv. 3/4 - Innv.    
Sikkerhetsventil - Avtapning " (tommer) 3/8 - Innv. 3/8 - Innv.    
Elektrisk Element " (tommer) 1 1    
Sikkerhet
Sikkerhetsventil - Åpningstrykk +/- 5% Bar 9 9    
Sikkerhetstermostat - Utløsningstemperatur °C 103 103    
Innertank - Design Trykk/Temperatur Bar/°C 10/99 10/99    
Innertank - Testtrykk Bar 13 13    
Sertifiseringer / Godkjenninger
Produktsertifiseringer Sertifiseringer CE / NEMKO
Fabrikk - Godkjenninger Standard ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004 / OHSAS 18001
Miljø
Miljødeklarasjon 0-utslipp i Produksjon / 100 % Resirkulerbar / >60 % Resirkulerte materialer
Garanti
Vann - Chlorid Innhold max - Cl ppm 50 50    
Vann - Sulfat Innhold max - So4 ppm 50 50    
Vann - Chlorid/Sulfat innhold max - Cl/So4 ppm 50 50    
Vann - Kalk Innhold - max dh 3 3    
Garantiperiode - Innertank / Deler År 10 / 2 10 / 2