Print denne siden som PDF

Send denne siden via e-post

Legg til denne siden i Favoritter

Del OSO Hotwater på Twitter

Del OSO Hotwater på Facebook

Del denne siden med andre

Produktvelger

Vet du hva du trenger men, men ikke hvilket produkt som passer? Riktig produkt er avhengig av varmtvanns- og varmebehov, energikilde og varmeavgiver. Vi hjelper deg gjerne med å finne riktig produkt som vil dekke dine behov. Her er en kort oversikt over ulike varmekilder og hvilke produkter som passer:

VARMEPUMPER
Standard varmepumpe for romvarme og forvarming av tappevann: 17RB er da det beste valget. Varmepumpen varmer da opp vannet i tanken(e) som sirkulerer ut til varmeavgiverne. Kaldt tappevann forvarmes i coilen direkte ved tapping og føres videre til ettervarming. 17RB har volumene 300, 600 og 1000 liter. Ved behov for større volum kan 17RB serie- eller parallellkobles. 17RB har ikke elektriske varmeelementer.
Spisslasten kan tas ved 81R 15-60 kW som også kan sammenkobles ved behov over 60 kW. Spisslasten kan også tas med gasskjelene EcoTec Plus 9-28 kW, HR 12-43 kW eller HR 60 kW.

Varmepumpe kun for romvarme: 80 RE 300 liter har 15 kW for spisslast. Er det behov for større volum, kan 51 R 300-1000 brukes. 51 R kan sammenkobles etter behov for å øke volumet. 


 

51 R har ikke elektriske varmeelementer.Spisslasten kan tas ved 81R 15-60 kW som også kan sammenkobles ved behov over 60 kW. Spisslasten kan også tas med gasskjelene GF 5-24 kW, HR 12-43 kW eller HR 60 kW.

Varmepumpe med hettvannskurs: Noen varmepumper har en såkalt overhetingsvarmeveksler. Denne kan levere fra 1/4 til 1/3 av varmen ved et høyere temperaturnivå. En slik hettvannskurs brukes til ettervarming av tappevann. Mindre varmepumper under 20 kW kan bruke EP2 400 som har tilkoblingsmuligheter for en slik hettvannskurs. For større varmepumper anbefales 17RV eller 17RB. Er det behov for elektrisk varmeelement i tanken kan 17RVE med 15 kW brukes

SOLVARME
Solfangere kan produsere varme hele året, men selvsagt mest om sommeren. De kan dekke typisk 50-60 % av det årlige tappevannsbehovet (3-5000 kWh) i en bolig.

17RB er beste alternativ for solvarmeanlegg. Solvarmen leveres mot tankvolumet, mens forvarming av tappevann gjøres gjennom coilen.

GASS
Ønsker du å fyre med propan eller naturgass, har  

 

OSO gasskjeler med høy virkningsgrad for alle behov.

EcoTec Plus er en modulerende gasskjel som regulerer effekten mellom 9 og 28 kW. Den har to sett med tilkoblinger. En for romvarme og en for tappevannsoppvarming. Det anbefales da en Super Coil SC 150-300 for tappevannsoppvarming med gass. SC er bygget på Super S-plattformen som er skumisolert, har en moderne design og har alle rørtilkoblingene på toppen under et isolert lokk.

BIOBRENSEL.
Biobrensel vil si flis, pellets, ved og ellers alt biologisk materiale som kan brennes og varmen kan overføres til vann. De OSO-produktene som egnes for biobrenselkjeler er EP, EP2, 17RB, 51R og 80RE 300.

ELEKTROKJEL
El.kjel kan brukes til tappevann- og/eller romoppvarming. OSO har el.kjeler i alle størrelser og for alle behov.
50RE 100 har 9 kW varmeelement og 4 stk 1” tilkoblinger
81R leveres fra 15 til 60 kW, kan parallellkobles og har 5 stk 1 ½” tilkoblinger. Denne egnes for større bygg.

Produktfordeler