Print denne siden som PDF

Send denne siden via e-post

Legg til denne siden i Favoritter

Del OSO Hotwater på Twitter

Del OSO Hotwater på Facebook

Del denne siden med andre

OSO Plus - TVP

  - gir varmt tappevann fra innebygget VP

OSO Plus TVP 250 er beregnet for nybygg (eneboliger og leiligheter) av passivhusstandard bygget i h.t. NS3700-2. Den kan også benyttes i eksisterende boliger uten vannbåren oppvarming der berederen skal byttes ut. Den vil være et perfekt tilskudd i bolig med luft-luft varmepumpe montert, da den vil være et godt ekstra energisparetiltak uten altfor høy investering.

OSO Plus er en kabinettbereder som henter energi til oppvarming av forbruksvann fra en innebygget luft-vann varmepumpe montert på toppen av berederen. Den rustfrie forbruksvanntanken i dette produktet er utstyrt med en utvendig, rustfri varmeveksler-coil med heteflate på 1,0 m². Denne overfører varmen fra varmepumpen til forbruksvannet, og gir dermed ‘gratis’ varmtvann. Tanken har også et elektrisk tilleggsvarme-element på 1,95 kW, som hjelper til med å varme opp vannet i situasjoner der varmepumpen ikke gir tilstrekkelig varme, f.eks. i perioder med svært høyt varmtvannsforbruk. Tilskuddsvarmen benyttes også der det er ønskelig med rask gjenoppvarmingstid etter en fullstendig tømming av forbruksvann-volumet. Systemet gir mulighet for valg av varmekilde (VP alene eller VP+EL).

  OSO Plus varmer minimum halvparten av boligens forbruksvann fra fornybar energi, og tilfredsstiller dermed fornybarkravet (i h.t. NS3700). Den kan tilkobles det balanserte ventilasjonsanlegget i boligen, og vil dermed utnytte den ellers tapte restvarmen som avgis fra varmepumpens varmegjenvinner. Kabinettet har mulighet for tilkobling av ventilasjonsrør valgfritt på sidene eller i topp.

Viktige fordeler for brukeren:

  • Tilfredsstiller fornybarhetskravet I henhold til NS 3700
  • Godt energisparetiltak – henter gratis energi fra luften
  • Kan også benyttes til gratis kjøling av kjølerom eller til tørking av uoppvarmet råkjeller.
Dokumentarkiv
Tekniske spesifikasjoner
Velg volum

Plus TVP leveres kun som 250 liter, passende for 4-5 personer. Tabellen viser erfaringstall basert på normalt varmtvannsforbruk. Dersom boligen har stort varmtvannsbehov, pga. f.eks, boblebadekar e.l., bør større volum i annen produktserie velges, evt. kan systemet utvides med en akkumulatortank, f.eks. OSO Accu 50R eller 50RE.

 
NRF nr. Produktbetegnelse - liter - kW Kapasitet Varmtvann - 40°C Oppvarmingstid Prod.kostnad Dia x H mm. Kg  
8000531 Plus TVP 250 – 1,95 kW + 1,0 m² coil 4-5 pers. Avhenger av lufttemp. Avhenger av lufttemp. 595x710x1820H 96