Print denne siden som PDF

Send denne siden via e-post

Legg til denne siden i Favoritter

Del OSO Hotwater på Twitter

Del OSO Hotwater på Facebook

Del denne siden med andre

Solfangere

Energiinnstrålingen fra solen til jordkloden hvert år er 15 000 ganger større enn den energimengden som menneskene i verden bruker og mange ganger større enn jordens totale energireserver. Solenergi er tilgjengelig over hele jorden og også i Norge har vi tilstrekkelig sol til å kunne utnytte den. I dette perspektivet har solenergi potensial til å bli den viktigste fornybare energikilden i framtiden. Samtidig kan solenergien utnyttes med miljøvennlig teknologi. Sola stråler inn energi, uavhengig av om vi utnytter den eller ikke. Installeres solvarmeanlegg kan derfor energien brukes med svært god samvittighet.

Solvarmeanlegg


Et solvarmeanlegg består av solfanger, varmelager og varmefordelingssystem. Varmen fra et solvarmeanlegg kan brukes oppvarming, til å varme opp ventilasjonsluft og til å produsere varmt tappevann. Den beste utnyttelsen av solvarmen får man om varmen utnyttes ved lave temperaturer. Derfor er solvarme spesielt godt egnet til gulvoppvarming, lavtemperatur radiatoranlegg og forvarming av varmt tappevann.

 

I dag er aktive solvarmesystemer kun et supplement til hovedoppvarmingen. Riktig utformet kan et slikt varmesystem dekke en betydelig del av husets totale varmebehov. Dagens solvarmesystemer må imidlertid suppleres med annen energikilde. Her står man fritt til å velge blant alle alternativer, idet magasintanken, som er sentral i et solfangersystem, er forberedt for å kunne knyttes til alternative varmekilder, det være seg olje, gass, bio eller varmepumper.
 
Solfangere som monteres fast bør vinkles i henhold til formål og energibidrag. Ønsker man maksimal ytelse i den kalde årstid må fangerne monteres i forhold til minimum solhøyde. Anlegget opereres automatisk gjennom året, og stiller små krav til vedlikehold.

Solen og miljøet


Solvarme er den mest miljøvennlige og energiformen vi kjenner, og energien er tilgjengelig på stedet. Med solfangere integrert i bygningens tak eller fasade, produserer du en stor del av den energien du bruker mest av: lavtemperatur varme.

 

Teknologien er nå effektiv og pålitelig, samtidig som systemene gir god lønnsomhet. Inntil halvparten av energibehovet til romvarme og tappevann dekkes med gratis solenergi.

Solenergi er 100 % ren energi som lagres og distribueres med rent vann. Solenergi kan du enkelt kombinere med andre energikilder som varmepumpe, olje, strøm, gass eller biobrensel.  

Solvarme – i kalde Norge?


Energien i solinnstrålingen mot Norge i løpet av et år er 1.500 ganger større enn energimengden vi bruker.

Det er flere faktorer som gjør solenergi godt egnet i Norge. Lang fyringssesong, god plass og høye komfortkrav betyr at vi har et stort oppvarmingsbehov, også i perioder da solvarmeanlegget gir betydelige energibidrag. Forbruket av varmt tappevann er dessuten like stort sommerstid som vinterstid.

Varmepumper væske/vann
Gasskjeler / El. kjeler