Print denne siden som PDF

Send denne siden via e-post

Legg til denne siden i Favoritter

Del OSO Hotwater på Twitter

Del OSO Hotwater på Facebook

Del denne siden med andre

Miljømessig korrekte prosedyrer

Miljø har stått i sentrum for OSOs produksjon, produktutvikling og produktets livssyklus gjennom 50 år. Som en av de aller første bedrifter i Norge, tok 2. generasjon Braathen miljøet på alvor, og startet arbeidet med å gjøre OSO til en miljøbedrift på 70 tallet.

Rustfritt stål er et av verdens mest resirkulerte materialer, med i snitt 60 – 85 % gjenbruk. OSO startet derfor for mer enn 25 år siden ”OSO Resirc System” som i samarbeid med våre grossistkunder

 

sørget for at store andeler av solgte beredere ble tilnærmet 100 % resirkulert, uansett fabrikat. I sin tid en utgift for OSO, men til beste for miljøet. Dagens produkter resirkuleres gjennom el-retur ordningen, hvor alle installatører er pliktige til å ta med seg den utrangerte berederen fra kunden.

OSOs produksjon av ca. 150.000 beredere årlig, medfører ingen miljøskadelige utslipp, og produktene er laget med > 60 % resirkulerte materialer.

 

For satsningen på miljø har OSO mottatt en rekke priser, herunder GRIP Glassbjørnens hederspris for unikt miljøarbeid gjennom 30 år, utdelt av det Kongelige Miljøverndepartementet i 2005. Se for øvrig ”Priser og Godkjenninger” for en rask oversikt.

Korrosjonsmotstand
Sikkerhet