Print denne siden som PDF

Send denne siden via e-post

Legg til denne siden i Favoritter

Del OSO Hotwater på Twitter

Del OSO Hotwater på Facebook

Del denne siden med andre

Sikkerhet

At OSOs produkter er sikre i drift og trygge for brukeren er en selvfølge. Derfor gjennomføres ekstraordinære sikkerhetstiltak i tillegg til full testing av alle våre produkter før de godkjennes for salg.

OSOs produkter gjennomgår omfattende testing i produktutviklingsprosessen. Evt. endringer av materialkvaliteter eller komponenter stress- og ytelsestestes på OSOs varmetekniske laboratorium.

 

Ferdig utviklede produkter blir i tillegg stresstestet med 20.000 sykluser, tilsvarende den totale levetiden for produktet, før det endelig blir godkjent for salg.

Samtlige ferdigprodukter gjennomgår en trykktest med vann, tilsvarende 2 ganger vanlig driftstrykk i boliger, og elektrisk sluttkontroll som sikrer at varmeelement / termostat og ledninger ikke har overslag eller andre feil. Det blir foretatt sluttest

 

på komponenter hos alle våre underleverandører, i tillegg til stikkprøvekontroll hos OSO på hver forsendelse. Laboratorieundersøkelser på stål og legeringskvaliteter sikrer at materialene til enhver tid har den korrekte spesifikasjonen.

Sluttresultatet er den velkjente OSO kvaliteten, som har vist enestående livsløpsøkonomi gjennom 50 år.

Miljømessig korrekte prosedyrer
Erfaring