Print denne siden som PDF

Send denne siden via e-post

Legg til denne siden i Favoritter

Del OSO Hotwater på Twitter

Del OSO Hotwater på Facebook

Del denne siden med andre

Energieffektive løsninger i vekst

I OSOs markeder er det spesielt solfangere og luft-vann / væske-vann varmepumper som leder utviklingen. Disse løsningene har en typisk effektfaktor på 3,5-4,5, hvilket innebærer store besparelser for brukeren. Over tid vil slike løsninger erstatte elektrisitet som energikilde for oppvarming av boliger og varmtvann, som representerer ca. 70 % av det totale energibehovet i en typisk bolig.

 

Ved installasjon av disse løsningene, dimensjonert korrekt ift. behov, vil man kunne oppnå besparelser på ca. 60 % av den totale strømregningen. Samtidig sparer man klimaet for unødige utslipp gjennom import / produksjon av el-kraft. I Norge i dag er ikke dette et stort problem pga. vår miljøvennlige vannkraftproduksjon, men i takt med befolkningsvekst og økende strømforbruk blir dette stadig viktigere.

 

EU-direktiv som implementeres i hele Europa, vil besørge en enda raskere vekst av disse energikildene de nærmeste årene. Ideelt skal et varmepumpeanlegg dekke 60-65 % av maksimalt strømforbruk, mens elektrisitet fungerer som spisslast på de kaldeste dagene i året. Dette gir høyest mulig virkningsgrad, og den mest kostnadseffektive installasjonen.

Kundesamarbeid