Print denne siden som PDF

Send denne siden via e-post

Legg til denne siden i Favoritter

Del OSO Hotwater på Twitter

Del OSO Hotwater på Facebook

Del denne siden med andre

Pålitelighet

Ved utviklingen av nye produkter, er pålitelighet for brukeren den viktigste faktoren. Derfor gjennomgår OSOs produkter omfattende testing i produktutviklings-prosessen, både på komponenter, materialer og ferdigprodukter. OSO er eneste bereder-produsent i Norge som gjennomfører stresstester tilsvarende produktets forventede livssyklus.

Det er en grunn til at OSO kun har norske, europeiske og amerikanske leverandører.

 

Det kan være mer kostbart på innkjøpstidspunktet, men for et produkt som skal vare i 25 år, lønner slike valg seg for brukeren. I mange tilfeller når ikke leverandører fra lavkostland opp til våre krav og forventninger.

Det ypperste innen driftssikkerhet, materialvalg og teknologi ligger til grunn når vi velger komponenter. Utprøvede løsninger som har bevist driftssikkerhet gjennom flere år utgjør fundamentet for OSOs produkter.

 

Samtidig testes og utvikles nye løsninger kontinuerlig i OSOs eget varmetekniske laboratorium. Stresstester gjennomføres på mekaniske komponenter som termostat og ekspansjonskar, samt på det ferdig utviklede produktet. Testserier utplasseres hos noen av OSOs beste kunder, og tilbakemeldinger og forslag fra disse, er med å forme det ferdige produktet.

Prosess
Fokusområder