Print denne siden som PDF

Send denne siden via e-post

Legg til denne siden i Favoritter

Del OSO Hotwater på Twitter

Del OSO Hotwater på Facebook

Del denne siden med andre

Prosess

Satsningen på produkt- og produksjonsutvikling krever pålitelige og gode prosesser. OSO benytter Lean / Six Sigma som metodikk innen all utvikling. Prosess / prosjektverktøyet Lean / Six Sigma er en videreutvikling av Lean, som opprinnelig ble utarbeidet av Toyota. Six Sigma har sin bakgrunn fra Motorola, som utviklet verktøyet på tidlig 90 tall, for å innhente det stadig økende forspranget til Asiatiske konkurrenter.

Lean er en metodikk som opprinnelig hadde fokus på tidsaspektet i produksjon, vha. verktøy og metoder for å forbedre ytelse gjennom kontinuerlig

 

forbedring. Six Sigma var på sin side opprinnelig fokusert på kvalitet gjennom prosjekter, vha. en gjennomføringsmodell med resultatforbedring som mål.

Lean / Six Sigma er utarbeidet for å formalisere veien fra strategi til prosjekt til resultat, og er et effektivt verktøy for å styre mange parallelle prosjekter, både innen intern og ekstern forretningsutvikling.

Det grunnleggende i Six Sigma metodikken er

 

tilnærmingen til problemstillinger, ”DMAIC” metoden.

"Define – Measure – Analyze – Improve – Control”, sikrer at bedriften har størst mulig kontroll på prosesser. OSO etablerte Lean / Six Sigma i 2007, og dette sikrer fortsatt kontroll i et stadig raskere utviklingstempo.

For mer informasjon, se www.wikipedia.org – search ”Six Sigma”.

Satsning
Pålitelighet