Print denne siden som PDF

Send denne siden via e-post

Legg til denne siden i Favoritter

Del OSO Hotwater på Twitter

Del OSO Hotwater på Facebook

Del denne siden med andre

OSOs valg av leverandører

OSOs innkjøpsrutiner er nøye utarbeidet over lang tid, og har til hensikt å regulere bedriftens innkjøp av varer og tjenester på en best mulig måte. OSO tilstreber å velge miljøsertifiserte leverandører I den grad det er mulig.

 

OSOs innkjøp av varer og tjenester kan kun foretas/godkjennes av noen få bemyndigede ansatte. Bedriftens KS-HMS-system inneholder en oversikt over godkjente leverandører, og innkjøp kan kun foretas hos disse. Som en velkjent og

 

prisvinnende bedrift innen miljøvennlig produksjon og miljøvennlige produkter, er det en selvfølge at OSO til enhver tid foretrekker leverandører som er sertifiserte i henhold til ISO 9001 og ISO 14001, eller har eget kvalitetssystem i tråd med våre krav.

Tredjeparts ansvar