Print denne siden som PDF

Send denne siden via e-post

Legg til denne siden i Favoritter

Del OSO Hotwater på Twitter

Del OSO Hotwater på Facebook

Del denne siden med andre

Tredjeparts ansvar

OSO er avhengig av å ha leverandører som stiller høye krav til kvalitet og presisjon.  Herunder forventes det også at OSOs leverandører har en tilstrekkelig god kvalitetssikring, og at de utviser ansvar for problemer som måtte oppstå som følge av avvikende leveranser.

 

OSO kjøper hvert år en stor mengde varer og tjenester fra våre leverandører. For at kvaliteten på OSOs ferdige produkter skal være i henhold til OSOs egne kvalitetskrav, er det essensielt at disse leveransene er fullt ut tilfredsstillende. Om det likevel skulle oppstå situasjoner hvor varer eller tjenester, som er levert av en av OSOs leverandører, ikke holder mål, forventer vi at den aktuelle

 

leverandøren utbedrer avviket for egen regning. OSO skal således ikke lide noe økonomisk tap som følge av avvikende varer eller tjenester fra en leverandør. Dette omfatter også eventuelle arbeidskostnader som tilkommer for å utbedre produkter på lager, hos distributør eller hos forbruker.

OSOs valg av leverandører
ArcelorMittal - stål