Print denne siden som PDF

Send denne siden via e-post

Legg til denne siden i Favoritter

Del OSO Hotwater på Twitter

Del OSO Hotwater på Facebook

Del denne siden med andre

Miljøprofil

Hvordan påvirker OSOs produksjon og produkter miljøet rundt oss i dag? Det målrettede miljøarbeidet gjennom mer enn 40 år har resultert i en høyeffektiv og automatisert produksjon uten skadelige utslipp av noe slag som sikrer minimalt med ressursbruk, og produkter med enestående livsløpsøkonomi.

OSOs beredere er i særklasse med en gjennomsnittlig levetid på 25 år.

Ved enhver produksjons- eller produktutviklingsprosess er miljøhensyn, materialutnyttelse og effektivitet de viktigste vurdering­skriteriene. Dette sikrer en produksjonsprosess og et produkt med mini­male miljøbelastninger og avfallsproblemer.

Minimalt energitap kjennetegner OSOs produkter. OSO ECO Foam benyttes som isolasjonsmateriale i bo­ligberedere. Dette gir 30 % bedre isolasjonsevne enn mineralull. Miljøgevinsten ved å anvende den nye isolasjonstypen er beregnet (kvalitetssikret av Enova) til å være ca 850 GWh i Norge når full utskifting er oppnådd (2 mill. en­heter). Dette er en bekreftelse på at visjonen og miljømålsetningene i bedriften etterleves og oppnås.

OSO samarbeider med Ragn Sells som henter utrangerte beredere på 4000 henteplasser. Ordningen erstatter OSO Resirc system, som var unik i sitt slag for mer enn 25 år siden. Bedriften er sertifisert iht. standardene ISO 9001 (Kvalitet), ISO 14001 (Ytre miljø) og OHSAS 18001 (HMS).

 
Miljøhistorikk
Miljørapport