Print denne siden som PDF

Send denne siden via e-post

Legg til denne siden i Favoritter

Del OSO Hotwater på Twitter

Del OSO Hotwater på Facebook

Del denne siden med andre

OSO Miljøfond

Thor Heyerdahl ga i 1996 OSO inspirasjon til å etablere OSO Miljøfond. Fondet ble startet med formålet: ”Til Beste for Mennesker og Miljø”, og mottok 5 mill. NOK i grunnkapital fra OSO Hotwater.
Så vidt OSO bekjent, er fondet enestående innen Norsk Industri den dag i dag.

Fondets prosjekter siden starten har vært mange og viktige. Støtte blir gitt til miljø og samfunnssaker, hvor blant annet Bellonas Nordsjørapport, Børge Ouslands klimaforskning over Nordpolen og Regnskogfondet er eksempler. Under følger et utdrag av prosjekter støttet av OSO miljøfond.

1996-98:  Thor Heyerdahl – filmprosjektet ”Progress” / Bellona – Russiske Nordsjøflåte kampanje
2000-02:  Regnskogfondet – ”Bevar Regnskogen" / Børge Ousland – ”Alene over Arktis” klimaforskning
2003-04:  Peace Point Foundation – Arbeid for Fred / Universitetet I Bergen – Forskning på Akupunktur
2005-06:  OnePeople – Forening av kulturer
2008-09:  Toftenes Multivisjon – Filmprosjektet ”Fri Energi”
 
Våre Målsetninger
Miljøhistorikk