Print denne siden som PDF

Send denne siden via e-post

Legg til denne siden i Favoritter

Del OSO Hotwater på Twitter

Del OSO Hotwater på Facebook

Del denne siden med andre

Hvordan vi tenker

Tillit – den mest verdifulle delen av OSO. Gjennom snart 80 år har vi opparbeidet tillit – fra leverandører, ansatte og kunder. Bedriftens navn og rykte avhenger av en god forvaltning av denne kvaliteten. Bedriftens ledende posisjon er et resultat av våre produkter, siden starten i 1932.

For at OSO skal lykkes I en stadig mer konkurranseutsatt bransje, må vi ivareta denne tilliten. Dette innebærer at kvalitet og trygghet alltid

 

går foran vekst. Alle ansatte i bedriften skal være stolte av sin arbeidsplass og de produktene vi produserer. Vi skal til enhver tid tilby det som er mest lønnsomt for kunden, ikke nødvendigvis bedriften. Vi skal være fleksible og imøtekommende til enhver forespørsel og tilstrebe å oppfylle kundens ønsker. OSOs service skal være oppsiktsvekkende bra, og lede til fremtidig salg og langvarige relasjoner. Miljøaspektet skal vurderes ved enhver avgjørelse.

 

Vi skal levere rett produkt, til rette betingelser, til rett tid.

Vi skal gjøre oss fortjent til den tilliten som vises OSO, og verdsette våre samarbeidspartneres meninger.

Våre Målsetninger
Hvorfor Vi Vinner