Print denne siden som PDF

Send denne siden via e-post

Legg til denne siden i Favoritter

Del OSO Hotwater på Twitter

Del OSO Hotwater på Facebook

Del denne siden med andre

Hvorfor vi vinner

Hvordan kan industriproduksjon i et av verdens dyreste land være bærekraftig på lang sikt? OSOs suksess bygger på at vi har noe unikt å tilby våre kunder, nasjonalt og internasjonalt. Kvalitet. Erfaring. Kompetanse. Teknologi.

Kunder og samarbeidspartnere verden over har valgt OSO som sin foretrukne leverandør.
Hvorfor? Vi leverer det vi lover. OSOs produksjon er bygget sten på sten gjennom 80 år.

 

Den unike erfaringen med utviklingen av eget produksjonsutstyr og maskineri gir OSO store konkurransefortrinn. Patenter på unike løsninger gir kostnadsbesparelser. Kontinuerlig automatisering gir konkurransedyktig kostnadsnivå.

OSOs produkter er kvalitetssikret i alle ledd, og bygget på erfaring med mer enn 2,5 millioner beredere. Våre kunder er trygge på at vi innestår for produktets kvalitet, og at vi tar ansvar utenom det vanlige.

 

Produktløsninger i forkant av utviklingen, tilpasset de siste nyvinninger innen fornybare energikilder og varmeavgivningssystemer, hele tiden i tråd med vår miljøtankegang, gir OSO ytterligere forsprang.

OSOs ansatte skal opptre på en forretningsmessig korrekt og etisk forsvarlig måte, og til enhver tid være ærlige og oppriktige mot våre kunder og leverandører. Vi gir ikke løfter som ikke kan innfris, og er pålitelige i enhver sammenheng.

Hvordan Vi Tenker