Print denne siden som PDF

Send denne siden via e-post

Legg til denne siden i Favoritter

Del OSO Hotwater på Twitter

Del OSO Hotwater på Facebook

Del denne siden med andre

Våre målsetninger

OSOs målsetninger er fundamentert i vår grunnleggende tankegang – å være til beste for mennesker og miljø. Løsningene vi tilbyr skal tilfredsstille bedriftens målsetninger samtidig som miljø og samfunnsansvar ivaretas.

Vår Visjon

  • OSO skal produsere og selge energieffektive og miljøvennlige rustfrie varmtvannsberedere av overlegen kvalitet til konkurransedyktige priser i hele Europa.

Vår Misjon

  • OSO skal være til beste for mennesker og miljø.
  • OSO skal være en foretrukket bedrift å arbeide i.
  • OSO skal produsere de beste produktene for sluttbrukeren.

Våre miljømålsetninger

  • OSO skal være en foregangsbedrift innen miljø.
  • OSO skal ha en helhetlig miljøtankegang, gjennom hele produktets livssyklus.
  • OSO skal benytte 5 % av årlig fortjeneste på miljøtiltak (internt / eksternt).

Våre kvalitetsmålsetninger

  • Våre kunder opplever oss som profesjonelle og redelige samarbeidspartnere og våre leveranser tilfredsstiller deres behov på kort og lang sikt slik at vi blir en foretrukket leverandør.
  • Våre eieres interesser ivaretas ved god inntjeningsevne som gir mulighet for videreutvikling av arbeidsplasser, bedriften og markeder.
  • Våre leverandører anser oss som en av deres beste og viktigste kunder.

 

 
Hvordan Vi Tenker