Print denne siden som PDF

Send denne siden via e-post

Legg til denne siden i Favoritter

Del OSO Hotwater på Twitter

Del OSO Hotwater på Facebook

Del denne siden med andre

Nøkkeltall

OSOs vekst er bygget sten på sten gjennom snart 80 år. Nøysomhet er nøkkelordet for bedriften, og vi er stolte av at OSO aldri har gått med underskudd. OSO har aldri ekspandert ved hjelp av oppkjøp, noe som ville belastet bedriften med gjeld. Gjennom de første 50 årene, lånte bedriften aldri en krone. Målrettet kostnadsstyring i kombinasjon med å gripe mulighetene tidlig har ført til at OSO de siste 15 årene har hatt en gjennomsnittlig vekst på 15 % årlig.

 

OSO omsetter i dag for ca. 500 mill. NOK. Virksomheten er inndelt i 3 hovedmarkeder: Norge, Eksport og OEM. Av disse representerer det Norske markedet, hvor OSO er markedsleder med over 65 % andel, ca. 50 % av omsetningen. Eksport og OEM representerer ca. 25 % hver, og de store vekstmulighetene ligger innen OEM markedet. OSO leverer i dag varmtvannsberedere til internasjonale varmepumpeaktører med hovedfokus på Europa. Fokuset på løsninger for alternativ energi preger dagens vekst.

 

Eksportvirksomheten er hovedsaklig fokusert på det Engelske, Russiske, Svenske og Canadiske markedet. OSOs eget datterselskap i England innehar posisjonen som den tredje største aktøren i Europas største rustfrie beredermarked. I tillegg har OSO agenter i en rekke land verden over. Bedriften har produsert over 2,5 millioner rustfrie beredere siden 1971, mer enn noen annen!

Produkthistorikk