Print denne siden som PDF

Send denne siden via e-post

Legg til denne siden i Favoritter

Del OSO Hotwater på Twitter

Del OSO Hotwater på Facebook

Del denne siden med andre

Bedriftskultur

OSOs bedriftskultur er bygget på 3 grunnpilarer. Kvalitet - Kundeorientering - Service. Med disse fokusområdene og våre generelle leveregler skal vi oppnå våre målsetninger, og etablere langsiktige kunderelasjoner til beste for både OSO og kunden.

Kvalitet – Feil skal og må ikke forekomme:
Kvalitet går foran vekst. Kvalitet belønnes internt og medfører vekst eksternt.

Kundeorientert – Kunden er vår partner i alle forhold:
Søk og lytt til kundens ideer. Vær fleksibel og imøtekommende! Selg det som er rimeligst og best for kunden.

 

Service – Skal være oppsiktsvekkende bra:
Bruk mer på service enn økonomisk riktig. Enhver reklamasjon skal lede til fremtidig salg. Reservedeler garanteres sendt innen 24timer.

Ansvar for overholdelse av lovverk og reguleringer:
Alle ansatte er forventet å overholde det til enhver tid gjeldende lovverk og reguleringer som gjelder for forretningsdrift.

Ansvar for firmaets rykte:
Alle ansatte i OSO er ansvarlige for firmaets gode navn og rykte, og skal til enhver tid opptre på en måte som opprettholder og bedrer firmaets rykte.

 

Gjensidig respekt for hverandre:
Alle ansatte skal vise gjensidig respekt for enkeltmenneskets oppfatninger. Vi jobber mot et felles mål, og skal være ærlige og oppriktige mot leverandører og kunder.

Satsning på Produksjon i Norge
Menneske og Natur