Print denne siden som PDF

Send denne siden via e-post

Legg til denne siden i Favoritter

Del OSO Hotwater på Twitter

Del OSO Hotwater på Facebook

Del denne siden med andre

Priser

OSO har gjennom årene mottatt en rekke priser for sitt målrettede miljøarbeid, HMS arbeid og teknologiutvikling. Under er en rask oversikt.

2005 GRIP’s Glassbjørnen hederspris Nasjonal hederspris for unikt miljøarbeid gjennom 30 år.
2004 Beste Miljø og ENØK produkt EMTEK-prisen. For satsing på miljø- og Enøk-rettede produkter.
2000 Arbeidsmiljøprisen Miljøverndepartementet. For særskilt godt arbeidsmiljø.
1998 Beste Miljørapport fra produksjonssted GRIP v/Miljøvernminister Thorbjørn Berntsen.
1996 Miljøhusprisen i Oslo/Akershus Boligeiernes landsforening. For egenutviklede miljøhus.
1995 SCANVAC-prisen Nordiske VVS-organisasjoner. Kåret til Skandinavias beste miljøbedrift.
1995 SOFUS prisen For gratis sykkel og km. godtgjørelse til alle ansatte som ikke røyker.
1995 Miljøteknologiprisen Norske sivilingeniørers forening. For fremragende miljøinnsats.
1993 Beste Eksportbedrift i Buskerud  
1990 Produktprisen Olympia-messen, London. For mest fremtidsrettede og miljøvennlig produkt.
1986 Næringslivsprisen Buskerud fylkeskommune. For fremragende miljøinnsats.
1982 Sveiseprisen TBL. For revolusjonerende og egenutviklet sveiseteknikk.
Sertifiseringer