Print denne siden som PDF

Send denne siden via e-post

Legg til denne siden i Favoritter

Del OSO Hotwater på Twitter

Del OSO Hotwater på Facebook

Del denne siden med andre

Sertifiseringer

ISO 9001:2008

ISO 9001 er en internasjonal standard som oppstiller en rekke krav til en bedrifts kvalitetssystem.

 • Kvalitetssystemet innebærer en forpliktelse fra ledelsen, og er nært knyttet til forretningsvirksomheten, markedsaktivitetene og kravene som stilles av kunder og gjennom forskrifter.
 • Kvalitetssystemet er solid forankret, og følges på alle nivåer og av alle ansatte i hele bedriften.
 • Beslutninger som tas med hensyn til kvalitetssystemet baserer seg på mange loggførte målinger, og systemet overvåkes og evalueres jevnlig for å sikre at alle prosedyrer og instrukser følges, og at effektiviteten opprettholdes. Dette sørger for at bedriften oppnår en kontinuerlig forbedring.
 • Bedriften loggfører alle innkjøp, og er nøye med å innhente dokumentasjon fra de forskjellige leverandørene.
 • Nye produkter gjennomgår omfattende testing for å sikre at de er tilfredsstiller alle krav.
 • Interne revisjoner utføres jevnlig gjennom inspeksjoner og møtevirksomhet for å sikre at kvalitetssystemet fungerer.
 • Avviksrutiner sørger for at avvik dokumenteres og at årsaken til avviket utbedres.

ISO 14001:2004

ISO 14001 er en internasjonal standard for bedrifter som har bygget opp et miljøstyringssystem i sin organisasjon.

 • Først kartlegges bedriftens miljøpåvirkning, for så å fastslå hvilke miljøpåvirkninger som er vesentlige og hvilke forbedringstiltak som er aktuelle. I tråd med denne analysen utformes en miljøpolitikk og et miljøforbedringsprogram med miljømål og tidsfrister.
 • For å oppnå miljømålene må det innføres et styringssystem, bl.a. prosedyrer, rapporteringsrutiner og ansvar. Det kreves at virksomheten arbeider kontinuerlig med å redusere sin miljøpåvirkning.

OHSAS 18001

OHSAS 18001 er en internasjonal standard som oppstiller en rekke krav til en bedrifts arbeidsmiljøledelsessystem, slik at virksomheten kan styre sin arbeidsmiljørisiko og dermed oppnå bedre resultater. Kvalitetssikring av arbeidsmiljøet gir en rekke positive effekter, deriblant:

 • Økt effektivitet og kontinuerlig reduksjon av uhell og stopp i produksjonen.
 • Gir et klart signal om at sikkerheten i bedriften er høyt prioritert.
 • Sørger for at lover og regler overholdes og respekteres.
 • Gir bedriften et forbedret omdømme når det gjelder sikkerhet og å minimere risiko.
 • Tilrettelegger for at kvalitets- og miljøsystemet fungerer best mulig.
 • Bidrar til økt effektivitet internt, og en forbedret kommunikasjon eksternt.
 • Kontinuerlig forbedring av sikkerhetskulturen i bedriften.
   
Priser
Produktgodkjenninger