Print denne siden som PDF

Send denne siden via e-post

Legg til denne siden i Favoritter

Del OSO Hotwater på Twitter

Del OSO Hotwater på Facebook

Del denne siden med andre

Garanti

OSO rustfrie trykktanker garanteres fri for material- og/eller fabrikasjonsfeil i 10 år fra kjøpsdato. El. / utstyr og ventiler garanteres i 2 år ved at OSO leverer ny eller reparert del fraktfritt til kunde, forutsatt at defekt del leveres fraktfritt til OSO innen 2 uker.

Garantivilkår:


1. Ved klorid-/sulfatholdig vann over 50 mg. CI./I., må anode monteres før vann påfylles. Dersom anode ikke monteres, bortfaller garantien. Ved klorid-/sulfatholdig vann over 250 mg. Cl./l., bortfaller garantien.

2. Ved kalkholdig vann over 3dh/25 mg/l., garanteres ikke det elektriske elementet. Hylsekolbe bør installeres. Levetiden forlenges hvis termostat stilles på maks. 60° og/eller kalkoppløser monteres.

 

3. Montasje og service skal være forskriftsmessig utført, og vann påfylles før strøm tilkobles.

4. Dersom varmtvannsberederen ikke er i jevnlig bruk fra monteringstidspunkt, må den gjennomspyles med rent vann (åpne varmtvannskranen i minst 15 min.) minst én gang i uken de 4 første ukene etter installasjon.

5. Feil grunnet feilaktig montasje/reparasjon, frost, overtrykk, overspenning, lynnedslag eller utsettelse for saltdannende prosesser, dekkes ikke av garantien.

6. Kun originale OSO reservedeler må benyttes. Laboratorievurdering av evt. skade kan bestilles. Korrekt reklamasjonsbehandling garanteres.

7. Dersom tilbakeslagsventil er montert i huset må ekspansjonskar monteres slik at sikkerhetsventilen ikke overbelastes, og drypper ved ekspansjon av varmtvannet.

Resirkulering