Print denne siden som PDF

Send denne siden via e-post

Legg til denne siden i Favoritter

Del OSO Hotwater på Twitter

Del OSO Hotwater på Facebook

Del denne siden med andre

Ofte stilte spørsmål og feilsøking

Har du for lite varmtvann, kaldt vann fra berederen eller renner sikkerhetsventilen? De fleste problemer har enkle forklaringer og løsninger som du enkelt kan sjekke på egen hånd.
(VV = Varmtvann / KV = Kaldtvann / SV = Sikkerhetsventil)

1. Det renner fra SV selv om reduksjonsventil er montert?
Helt normalt på grunn av at vann ekspanderer ved oppvarming. Monter AX ekspansjonskar.

2. SV renner etter tømming?
Åpne SV ca. 1 min., lukk igjen. Eller skru av sort overdel, rengjør membran og sete. Skrus på igjen.

3. Får ikke VV?
Sjekk el-tilførsel, elektrisk element og termostat, eller mulig lekkasje på VV-ledning (sus i berederen når el. av?).

4. Får ikke høy nok temperatur på vannet?
Juster blandeventil, eller sjekk mulig overslag i kraner fra KV til VV.

5. Slag i rørene når VV-kran stenges?
Stor trykkøkning når kran stenges hurtig. Sett evt. inn støtpute.

6. Sirkulasjonsledning på Super S?
Nei, må derfor bestilles med ekstra stuss for vvc. Eller bruk SX300 (4,5+4,5 kW) med 3/4” sirkulasjonsstuss. Eller montér varmekabel.

 

7. Elementbytte på beredere med rundflens (RF)-element?
Bruk standard RG 1”-element m/RA rundflens-adapter.

8. Super Xpress med 2 elementer – bruker den dobbelt så mye strøm?
Nei, det er kun et element i bruk av gangen. Varmer først øvre del av berederen, deretter kobles strømmen til nedre element som varmer resten fra bunnen.

9. Hvordan tømmes berederen?
Tappes ved å benytte tømmeplugg på SV eller åpne SV hvis ikke tømmeplugg.

10. Berederen lekker ved elektrisk element?
Pakning er defekt, eller det er brukt feil pakning ved elementbytte.

11. Kan elektrisk effekt på varmeelementet reduseres?
1-rørs elementer kan ikke reduseres. 2-rørs elementer kan halveres ved å klippe én lask, 3-rørs elementet kan kobles med 1/3, 2/3 eller full effekt.

12. Hva kan gjøres ved kalkholdig vann?
 Skift til hylseelement, eller monter OSO KO kalkoppløser for hele huset.

Dimensjonering