Print denne siden som PDF

Send denne siden via e-post

Legg til denne siden i Favoritter

Del OSO Hotwater på Twitter

Del OSO Hotwater på Facebook

Del denne siden med andre

Resirkulering

OSO Resirc System – først i verden – utrangerte beredere, uansett merke, utnyttes 100 %.

I Norge er det hvert år ca. 80.000 beredere som må skiftes ut på grunn av alder og slitasje. Dette tilsvarer

 

over 3 millioner kilo skrapstål.
I 1990 iverksatte OSO, på eget initiativ, en returordning for utskiftede beredere hvor vi besørget både sortering og forsendelse til stålverkene, i samarbeid med VVS grossistene. På denne måten bidro vi både til å spare ressurser og til å hindre

 

unødvendig forsøpling.  Ordningen var en økonomisk utgift for OSO gjennom 12 år inntil det ble lovfestet med vrakpant på alle nye beredere, men i totalperspektivet betød det lite så lenge ordningen sørget for en stor miljømessig gevinst, og dermed var helt i tråd med vår miljøtankegang.

Vannkvaliteter
Garanti