Print denne siden som PDF

Send denne siden via e-post

Legg til denne siden i Favoritter

Del OSO Hotwater på Twitter

Del OSO Hotwater på Facebook

Del denne siden med andre

Vannkvaliteter

For oss som bor i Norge er rent vann en selvfølge. Men selv om vannet ser klart og fint ut, er det alltid et visst innhold av forskjellige mineraler som ved tilstrekkelig høye nivåer, kan forårsake problemer i ulike vanninstallasjoner.

I Norge er som regel alt vann som kommer fra

 

kommunale vannverk kvalitetssikret slik at innholdet av mineraler og materialer er på et akseptabelt nivå. Dette er derimot ikke tilfellet når det gjelder mange av de private vannforsyningene, og det er også blant disse man finner de mest problematiske vannkvalitetene. For varmtvannsberedere er de potensielt største problemene knyttet til klorid (salter), sulfat og kalsium (kalk). Dersom du har en

 

privat vannforsyning anbefaler derfor OSO om at du får tatt en vannprøve før kjøp av bereder (fyll en flaske med kaldtvann fra en kran hjemme). OSO kan gjøre en analyse av denne prøven dersom du sender den til oss. Basert på resultatet kan vi anbefale den berederen som er best egnet for akkurat din vannkvalitet. (For adresse osv. - se "Kontakt oss" lengst opp på siden.)

Servicepartnere
Resirkulering