Print denne siden som PDF

Send denne siden via e-post

Legg til denne siden i Favoritter

Del OSO Hotwater på Twitter

Del OSO Hotwater på Facebook

Del denne siden med andre

ECO Foam isolasjon

OSO introduserte som første berederfabrikant i Norge Polyuerethanskum (PUR) som standard isolasjon på beredere i 2004. Siden den gang er mer enn 200.000 beredere med PUR isolasjon plassert i Norske hjem, som har resultert i en nasjonal ENØK gevinst på over 250 millioner kWh!

OSO ECO Foam er en polyuerethanbasert skumisolasjon basert på miljømessige prosedyrer. Isolasjonsegenskapene til PUR ift. tradisjonell

 

mineralull er ca. 30 % bedre. For en normal husstand betyr dette ca. 450 kWh spart pr. år, dersom en eldre bereder med mineralull byttes ut med en ny OSO. Med en gjennomsnittlig strømpris på 0,7 kr / kWh, er besparelsen over 300 kroner pr. år, og investeringen er innspart ila. produktets levetid. OSO ECO Foam benytter utelukkende vann som drivmiddel i produksjonsprosessen, og er miljøvennlig i produksjon i

 

tillegg til ENØK besparelsen. Skumisolasjonen er 100 % resirkulerbar, og kan gjenbrukes til en rekke andre produkter gjennom resirc systemet.

For mer informasjon, se www.bayermaterialscience.com – search Rigid Polyuerethane.

Presisjon