Store endringer i OSOs sortiment

ErP lovgivningen medfører strenge krav til bl.a. varmtvannsberederes isolasjonsegenskaper. OSO er første berederprodusent i Norge som har alle produkter iht. kravene.

ErP lovgivningen (Energy-related Products) er et viktig verktøy i EUs arbeid for å oppnå 20 % energi-effektivisering innen 2020. ErP omfatter bl.a. varmtvannsberedere, energikilder og styringssystemer for varmeanlegg, og alle produsenter er lovpålagt å følge ErP for å kunne CE merke og omsette produkter på det Norske markedet. Første fase av lovgivningen trådte i kraft 26.09.2015, og andre fase 26.09.2017. Under følger informasjon om tiltak som vil gjennomføres av OSO Hotwater for å tilfredsstille ErP og fortsette å lede utviklingen. ErP medfører i praksis store endringer for design, energieffektivitet, temperaturstyring og bruk av alternativ energi for en rekke produkter. De viktigste forbedringene og tiltakene OSO har gjennomført er:

 1. Innføring av 4. generasjon PUR skum – OSO NANOPUR – som standard for de fleste produktserier.
  NANOPUR isolerer 15 % bedre enn vanlig skumisolasjon, og OSO er først med dette i Europa.
   
 2. Utstrakt bruk av VACUUM isolasjonspaneler for bl.a. DELTA, MAXI og FLEXI XPRESS produktseriene.
  VACUUM isolerer 40 x bedre enn Glava, og gir enestående energieffektivitet.
   
 3. SOLAR opsjon som standard på bl.a. SAGA serien (erstatter SUPER serien) gir enestående fleksibilitet.
  Oppkobling mot solfangere (tilleggsutstyr), eller varmtvann-sirkulasjon i samme anslutning.
   
 4. Smartere temperaturstyring – OSO iQ CONTROL – for temperatursenking ved lite forbruk ila. døgnet.
  iQ CONTROL gjør FLEXI produktserien > 10 % mer energieffektive.

Vi har brukt titusenvis av timer med forskning og utvikling for å identifisere den optimale kombinasjonen av tiltak for det enkelte produkt. Vi er stolte over å kunne vise til betydelige forbedringer innen energieffektivisering parallelt med maksimal tappevannskapasitet for samtlige produkter, gjennomført på en kvalitetssikret og kostnadseffektiv måte. Kontakt en av våre salgsrepresentanter for mer informasjon.