Languages:

OSO > Artikler

Store endringer i OSOs sortiment

ErP lovgivningen medfører strenge krav til bl.a. varmtvannsberederes isolasjonsegenskaper. OSO er første berederprodusent i Norge som har alle produkter iht. kravene.

ErP lovgivningen (Energy-related Products) er et viktig verktøy i EUs arbeid for å oppnå 20 % energi-effektivisering innen 2020. ErP omfatter bl.a. varmtvannsberedere, energikilder og styringssystemer for varmeanlegg, og alle produsenter er lovpålagt å følge ErP for å kunne CE merke og omsette produkter på det Norske markedet. Første fase av lovgivningen trådte i kraft 26.09.2015, og andre fase 26.09.2017. Under følger informasjon om tiltak som vil gjennomføres av OSO Hotwater for å tilfredsstille ErP og fortsette å lede utviklingen. ErP medfører i praksis store endringer for design, energieffektivitet, temperaturstyring og bruk av alternativ energi for en rekke produkter. De viktigste forbedringene og tiltakene OSO har gjennomført er:

 1. Innføring av 4. generasjon PUR skum – OSO NANOPUR – som standard for de fleste produktserier.
  NANOPUR isolerer 15 % bedre enn vanlig skumisolasjon, og OSO er først med dette i Europa.
   
 2. Utstrakt bruk av VACUUM isolasjonspaneler for bl.a. DELTA, MAXI og FLEXI XPRESS produktseriene.
  VACUUM isolerer 40 x bedre enn Glava, og gir enestående energieffektivitet.
   
 3. SOLAR opsjon som standard på bl.a. SAGA serien (erstatter SUPER serien) gir enestående fleksibilitet.
  Oppkobling mot solfangere (tilleggsutstyr), eller varmtvann-sirkulasjon i samme anslutning.
   
 4. Smartere temperaturstyring – OSO iQ CONTROL – for temperatursenking ved lite forbruk ila. døgnet.
  iQ CONTROL gjør FLEXI produktserien > 10 % mer energieffektive.

Vi har brukt titusenvis av timer med forskning og utvikling for å identifisere den optimale kombinasjonen av tiltak for det enkelte produkt. Vi er stolte over å kunne vise til betydelige forbedringer innen energieffektivisering parallelt med maksimal tappevannskapasitet for samtlige produkter, gjennomført på en kvalitetssikret og kostnadseffektiv måte. Kontakt en av våre salgsrepresentanter for mer informasjon.  

Andre artikler: