Languages:

OSO > Artikler

Slik håndterer vi Coronaviruset

Cropped shot of a man washing his hands in a bathroom sink

Til våre kunder og leverandører.

Vi følger aktivt med på COVID-19/Coronavirus-situasjonen, og har igangsatt flere tiltak for å sikre kontorene og produksjonen. Vi ønsker med dette å informere om noen av forholdsreglene vi tar/har tatt.

Følge opp offentlige helseinstanser:

Vi har opprettet et eget team dedikert til oppfølging av situasjonen, og har etablerte prosedyrer for å opprettholde kontinuitet i produksjonen, og for å sikre stabil drift. Vi følger nøye med på oppdateringer fra de nasjonale helseorganisasjonene, og World Health Organization rundt COVID-19. Og forholder oss til informasjonen fra nevnte organisasjoner, og andre offentlige helseinstanser, på løpende basis.

Beskytte og assistere, ansatte og kunder:

Våre ansatte samhandler med kunder og leverandører, og vi har innført tiltak for å begrense eksponering av viruset. Vi har iverksatt strenge restriksjoner på reise, utsetter større arrangementer, reduserer antall møter, og har tatt i bruk hjemmekontor.

Vi har iverksatt utvidete og strenge hygiene- rutiner i hele selskapet. Inklusiv utvidet renhold, og følger ellers anbefalingene fra offentlige myndigheter.

Ansatte som føler seg syke skal holde seg hjemme fra jobb, og vi har karantene- og kommunikasjonsprosedyrer på plass. Skulle en ansatt bli diagnostisert med COVID-19, tilbys all nødvendig støtte.

Oppfølging mot våre leverandører:

Vi har etablert prosedyre for økt kommunikasjon med samtlige leverandører, og vil fortløpende oppdatere våre kunder med hensyn til leveringssituasjonen. Per nå opplever vi ingen problemer i leverandørkjeden, og vil holde deg oppdatert, om det oppstår utfordringer.

Vi takker deg som kunde/leverandør, og for Deres fortsatte tillit.

Andre artikler: