Languages:

OSO > Artikler

OSO relanserer tre berederserier med forbedret ytelse og enda lavere varmetap

OSO Hotwater er opptatt av at produktene deres skal være ledende i markedet, både her i Norge og internasjonalt. De nye Optima-, Wally- og Versa-berederne, som nå står klare til å bli lansert, innfrir dette målet med glans.

OSO Hotwater er i dag landets ledende leverandør av varmtvannsberedere, med en markedsandel på mellom 60 og 70 prosent. Det hele startet med at Reidar Frölich Braathen grunnla Oslo Sveisebedrift i 1932. Siden det har selskapet vært i hans families eie.

– Dette står i sterk kontrast til konkurrentene våre, som er eiet av store konglomerater av selskaper, smiler adm. direktør Roy André Magnussen.

– Hvordan klarer OSO og lykkes i et høykostland som Norge, når all produksjon foregår i Hokksund?

– OSO har alle disse årene konsentrert seg om å produsere gode varmtvannsberedere og løsninger innenfor dette segmentet, svarer Roy. – Vi har alltid vært genuint opptatt av å være best på produktkvalitet og funksjonalitet. Fordi eierne våre hele tiden har vært villige til å investere både i produksjonsutstyr og menneskelig kompetanse, sitter vi i dag på en unik produksjonskapasitet og har et omfattende produktsortiment.

Omfattende kvalitetsheving på de nye Optima-, Wally- og Versa-berederne

Det kan han trygt si, for produktspekteret som OSO tilbyr markedet er imponerende stort og bredt. Og i tillegg er lanseringen av flunkende nye beredere i Optima-, Wally- og Versa-serien like om hjørnet.

– Disse kommer i et helt nytt og tidsriktig design, og samtidig i kjent OSO-stil, opplyser Roy. – Men som alltid anser vi livsløpøkonomien på berederne våre som viktigst: For det første hvor effektivt berederen kan varme opp vann, og for det andre hvor godt den ivaretar og beholder energien som brukes til å varme opp dette vannet. Med de tre nye produktseriene våre har vi gjennomført en skikkelig kvalitetsheving når det gjelder akkurat dette: Energiforholdet i beredertankene er blitt bedre, med lavere varmetap og forbedret ytelse.

OSO-berederne lever langt over garantitiden

– Berederens levetid er selvsagt også sentral i livsløpøkonomien, fortsetter han. – Vi garanterer jo en viss livslengde på produktene våre, men vanligvis lever de mye lengre enn det; i praksis både 20 og 30 år. Vi opplever derfor ofte at gamle OSO-beredere ikke byttes ut før det settes i gang oppussing eller renovasjon av vvs-anlegget i huset. Så for en forbruker er det helt klart lønnsomt å velge et OSO-produkt.

Enkelt og raskt å installere for rørleggeren

Hva gjør disse nye produktene spesielt interessante for rørleggerbransjen?

– Vi prøver alltid å utvikle produkter som passer godt overens med brukernes behov, svarer han. – Derfor er vi nøye med å lytte til og ta vare på innspill, både fra folk i bransjen vår og fra andre steder. Slik har det også vært ved utviklingen av de nye Optima-, Wally- og Versa-berederne våre. For rørleggeren er noe av det viktigste at berederne er enkle og raske å installere. Da må også bruk av emballasje og hvordan berederen blir innpakket være godt gjennomtenkt. Den må også lett la seg flytte rundt, uten fare for at det oppstår skader.

Produktutvikling og produksjonsprosess går hånd i hånd hos OSO

Prosessen for å fremstille nye produkter er satt godt i system hos OSO.

– Når vi utvikler nye produkter, er vi veldig rigide på testing av funksjoner og på sikring av kvaliteten, forklarer Roy. – Parallelt jobber vi med produksjonsteknologien for å finne ut hvordan vi best kan produsere det nye produktet i fabrikken vår. Dette krever selvsagt en god, åpen og tett dialog mellom alle involverte. Du kan si at vi med den ene hånda tegner produktet, mens vi med den andre bygger maskiner og utvikler prosessene for produksjonen av det. Dermed oppnår vi at veien fra å realisere en idé til ferdig løsning blir ganske kort.

– Ambisjonene våre er at alle nye produkter fra oss skal ligge helt i front kvalitetsmessig på så vel det norske som det internasjonale markedet. Og dette kravet innfrir de nye Optima-, Wally- og Versa-berederne våre. De vil være helt på topp, fastslår han.

All verdiskaping skjer på Hokksund

En god del av OSO Hotwaters produksjon går i dag til internasjonale leverandører av varmepumper som trenger spesialtanker til sine løsninger. Likevel skjer all verdiskaping internt i deres lokaler på Hokksund. 

– Ja, vi sourcer heller inn enn å flytte noe av prosessene våre ut. Så på den måten er vi motstrøms mange andre i bransjen vår, påpeker Roy. – Den viktigste ressursen hos oss er derfor kompetansen til våre ansatte. Denne er kjerneverdien til OSO og helt kritisk for at vi skal kunne skape fremdrift og suksess i selskapet vårt.

Noe av OSO Hotwaters suksess kan også tilskrives den gode servicen de tilbyr markedet.

– Blant annet har vi et dyktig og omfattende serviceapparat, sier han. – Og vi lagerfører reservedeler til eldre modeller vesentlig lengre enn hva som er normalt i bransjen.

– Det ligger en lang rekke av produkt- og bedriftssertifiseringer på nettsidene deres?

– Ja, i norsk sammenheng blir vi kanskje vurdert som oversertifiserte, ler Roy. – Men siden 50 prosent av produksjonen vår nå går til utlandet, er vi nødt til å ha full kontroll på internasjonale sertifiseringer, standarder og krav. Ikke minst når det gjelder miljøhensyn.

Gjennomført store kutt i energi- og vannforbruk

Tankene om miljøvern ble svært tidlig sentrale for OSO. Æren for dette tilskrives Chris Reidar Braathen, som var 2. generasjons eier av selskapet.

– Han satte i gang det som opp gjennom årene har ført til en rekke miljøforbedrende tiltak i selskapet vårt, sier Roy. Selv kom han til OSO i april 2008 som kvalitetsleder, og var både fabrikksjef og operasjonsdirektør før han overtok lederansvaret sommeren 2018. – For eksempel er energiforbruket i fabrikken i dag kuttet med en tredjedel, og vannforbruket vårt redusert med 80 prosent. Og hver gang vi investerer i nye prosjekter, er det naturlig for oss å legge spesifikasjonene til rette for å støtte opp under miljøet. Dette gjelder i høy grad også de tre nye produktene som vi lanserer nå.

– Vi har mange hensyn å ta når vi utvikler nye OSO-produkter. I tillegg må selvsagt løsningene våre ikke bli for kostbare for det tøffe norske markedet. Men samtidig ønsker vi alltid å gi kundene en kvalitet som er bedre enn hva de forventer. Begge disse kravene oppfylles garantert av de nye Optima-, Wally- og Versa-berederne våre, lover Roy André Magnussen.

Andre artikler: