OSO relanserer tre berederserier med forbedret ytelse og enda lavere varmetap

OSO Hotwater er opptatt av at produktene deres skal være ledende i markedet, både her i Norge og internasjonalt. De nye Optima-, Wally- og Versa-berederne, som nå står klare til å bli lansert, innfrir dette målet med glans.

OSO Hotwater er i dag landets ledende leverandør av varmtvannsberedere, med en markedsandel på mellom 60 og 70 prosent. Det hele startet med at Reidar Frölich Braathen grunnla Oslo Sveisebedrift i 1932. Siden det har selskapet vært i hans families eie.

– Dette står i sterk kontrast til konkurrentene våre, som er eiet av store konglomerater av selskaper, smiler adm. direktør Roy André Magnussen.

– Hvordan klarer OSO og lykkes i et høykostland som Norge, når all produksjon foregår i Hokksund?

– OSO har alle disse årene konsentrert seg om å produsere gode varmtvannsberedere og løsninger innenfor dette segmentet, svarer Roy. – Vi har alltid vært genuint opptatt av å være best på produktkvalitet og funksjonalitet. Fordi eierne våre hele tiden har vært villige til å investere både i produksjonsutstyr og menneskelig kompetanse, sitter vi i dag på en unik produksjonskapasitet og har et omfattende produktsortiment.

Omfattende kvalitetsheving på de nye Optima-, Wally- og Versa-berederne

Det kan han trygt si, for produktspekteret som OSO tilbyr markedet er imponerende stort og bredt. Og i tillegg er lanseringen av flunkende nye beredere i Optima-, Wally- og Versa-serien like om hjørnet.

– Disse kommer i et helt nytt og tidsriktig design, og samtidig i kjent OSO-stil, opplyser Roy. – Men som alltid anser vi livsløpøkonomien på berederne våre som viktigst: For det første hvor effektivt berederen kan varme opp vann, og for det andre hvor godt den ivaretar og beholder energien som brukes til å varme opp dette vannet. Med de tre nye produktseriene våre har vi gjennomført en skikkelig kvalitetsheving når det gjelder akkurat dette: Energiforholdet i beredertankene er blitt bedre, med lavere varmetap og forbedret ytelse.

OSO-berederne lever langt over garantitiden

– Berederens levetid er selvsagt også sentral i livsløpøkonomien, fortsetter han. – Vi garanterer jo en viss livslengde på produktene våre, men vanligvis lever de mye lengre enn det; i praksis både 20 og 30 år. Vi opplever derfor ofte at gamle OSO-beredere ikke byttes ut før det settes i gang oppussing eller renovasjon av vvs-anlegget i huset. Så for en forbruker er det helt klart lønnsomt å velge et OSO-produkt.

Enkelt og raskt å installere for rørleggeren

Hva gjør disse nye produktene spesielt interessante for rørleggerbransjen?

– Vi prøver alltid å utvikle produkter som passer godt overens med brukernes behov, svarer han. – Derfor er vi nøye med å lytte til og ta vare på innspill, både fra folk i bransjen vår og fra andre steder. Slik har det også vært ved utviklingen av de nye Optima-, Wally- og Versa-berederne våre. For rørleggeren er noe av det viktigste at berederne er enkle og raske å installere. Da må også bruk av emballasje og hvordan berederen blir innpakket være godt gjennomtenkt. Den må også lett la seg flytte rundt, uten fare for at det oppstår skader.

Produktutvikling og produksjonsprosess går hånd i hånd hos OSO

Prosessen for å fremstille nye produkter er satt godt i system hos OSO.

– Når vi utvikler nye produkter, er vi veldig rigide på testing av funksjoner og på sikring av kvaliteten, forklarer Roy. – Parallelt jobber vi med produksjonsteknologien for å finne ut hvordan vi best kan produsere det nye produktet i fabrikken vår. Dette krever selvsagt en god, åpen og tett dialog mellom alle involverte. Du kan si at vi med den ene hånda tegner produktet, mens vi med den andre bygger maskiner og utvikler prosessene for produksjonen av det. Dermed oppnår vi at veien fra å realisere en idé til ferdig løsning blir ganske kort.

– Ambisjonene våre er at alle nye produkter fra oss skal ligge helt i front kvalitetsmessig på så vel det norske som det internasjonale markedet. Og dette kravet innfrir de nye Optima-, Wally- og Versa-berederne våre. De vil være helt på topp, fastslår han.

All verdiskaping skjer på Hokksund

En god del av OSO Hotwaters produksjon går i dag til internasjonale leverandører av varmepumper som trenger spesialtanker til sine løsninger. Likevel skjer all verdiskaping internt i deres lokaler på Hokksund. 

– Ja, vi sourcer heller inn enn å flytte noe av prosessene våre ut. Så på den måten er vi motstrøms mange andre i bransjen vår, påpeker Roy. – Den viktigste ressursen hos oss er derfor kompetansen til våre ansatte. Denne er kjerneverdien til OSO og helt kritisk for at vi skal kunne skape fremdrift og suksess i selskapet vårt.

Noe av OSO Hotwaters suksess kan også tilskrives den gode servicen de tilbyr markedet.

– Blant annet har vi et dyktig og omfattende serviceapparat, sier han. – Og vi lagerfører reservedeler til eldre modeller vesentlig lengre enn hva som er normalt i bransjen.

– Det ligger en lang rekke av produkt- og bedriftssertifiseringer på nettsidene deres?

– Ja, i norsk sammenheng blir vi kanskje vurdert som oversertifiserte, ler Roy. – Men siden 50 prosent av produksjonen vår nå går til utlandet, er vi nødt til å ha full kontroll på internasjonale sertifiseringer, standarder og krav. Ikke minst når det gjelder miljøhensyn.

Gjennomført store kutt i energi- og vannforbruk

Tankene om miljøvern ble svært tidlig sentrale for OSO. Æren for dette tilskrives Chris Reidar Braathen, som var 2. generasjons eier av selskapet.

– Han satte i gang det som opp gjennom årene har ført til en rekke miljøforbedrende tiltak i selskapet vårt, sier Roy. Selv kom han til OSO i april 2008 som kvalitetsleder, og var både fabrikksjef og operasjonsdirektør før han overtok lederansvaret sommeren 2018. – For eksempel er energiforbruket i fabrikken i dag kuttet med en tredjedel, og vannforbruket vårt redusert med 80 prosent. Og hver gang vi investerer i nye prosjekter, er det naturlig for oss å legge spesifikasjonene til rette for å støtte opp under miljøet. Dette gjelder i høy grad også de tre nye produktene som vi lanserer nå.

– Vi har mange hensyn å ta når vi utvikler nye OSO-produkter. I tillegg må selvsagt løsningene våre ikke bli for kostbare for det tøffe norske markedet. Men samtidig ønsker vi alltid å gi kundene en kvalitet som er bedre enn hva de forventer. Begge disse kravene oppfylles garantert av de nye Optima-, Wally- og Versa-berederne våre, lover Roy André Magnussen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Etiske retningslinjer

Gjennom 85 år har OSO Hotwater opparbeidet tillit fra leverandører, medarbeidere og kunder. Vi skal fortsatt gjøre oss fortjent til, og forvalte, denne tilliten på en eksepsjonelt god måte. Vi skal verdsette våre samarbeidspartneres meninger.

Våre hovedmål:

  1. Sikre produkter, produsert av sikre prosesser
  2. Markedsledende kvalitet og effektivitet
  3. Korrekte produkter levert til rett tid
  4. Kostnads- og energi effektive prosesser
Hovedkontor

Administrasjon og Produksjon

OSO Hotwater AS
Postboks 112 Loesmoen
Industriveien 1, 3300 Hokksund, Norge

Telefon: +47 32 25 00 00
Telefax: +47 32 25 00 90
Web: www.osohotwater.no

Teknisk avdeling: +47 32 25 65 20  |  
Dimensjoneringsstøtte: +47 32 25 65 20 |  
Ordrekontor: +47 32 25 65 10  | 
OEM forespørsler: +47 32 25 65 31  |  
Eksportforespørsler: +47 32 25 65 31  |  
Innkjøpsavdeling: +47 32 25 65 31  |  

Avdelingskontorer

Salg og service

OSO Hotwater Oslo 
Smeltedigelen 1
0195 Oslo
For kart trykk her

Telefon.: +47 32 25 00 10
Region: Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland

OSO Hotwater Øst
Postboks 112, Loesmoen
3300 Hokksund

Telefon: +47 32 25 00 00
Region: Buskerud, Vestfold, Telemark


OSO Hotwater Sør
Godesetdalen 20
4034 Stavanger

Telefon: +47 32 25 00 40
Region: Rogaland, Aust-Agder, Vest-Agder

OSO Hotwater Vest
Leirvikflaten 11
5179 Godvik

Telefon: +47 32 25 00 20
Region: Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland

OSO Hotwater Nord
Hornebergveien 7,
7038 Trondheim

Telefon: +47 32250030
Region: Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard

Datterselskaper

Utenlandske salgsselskaper og komponentproduksjon

OSO Hotwater Ltd. (United Kingdom)
Salgsselskap
Telefon: +44 191 482 0800
Web: www.osohotwater.co.uk

OSO Hotwater AB (Sverige)
Salg, representert ved Ahlsell AB
Web: www.ahlsell.se

OSO Manufacturing AB (Sverige)
Salg, produksjon og maskineringsvirksomhet
Telefon: +46 (0) 532 769 920
Web: www.osomanufacturing.com

Internasjonale agenter

Salgsrepresentanter

Canada
Atkins Construction Ltd.
Web: www.osohotwater.com

Tyskland (Marine units)
Wesco Navy GmbH
Web: www.wesco-navy.com

Russland
Nortech Ltd.
Web: www.nortech.ru

Finland
Somasyr Oy
Web: www.somasyr.fi

Singapore (Marine units)
Teho Engineering Pte Ltd
Web: www.tehoengineering.com.sgIsland

Island
Einar Farestveit & Co. h.f.
Web: www.ef.is

OSO Hotwater AS

Organisasjonsnummer 936 603 947

Patenter og varemerker

OSO Hotwaters internettsider kan inneholde eller gi referanser til varemerker, patenter, eierinformasjon, teknologier, produkter, prosesser eller andre eierrettigheter for OSO Hotwater Group AS. Ingen lisens eller rettigheter til noen av disse varemerker, patenter, eierinformasjon, teknologier, produkter, prosesser eller andre eierrettigheter for OSO Hotwater Group AS overdras eller innvilges til brukeren av denne nettsiden.

En rekke av produktene på OSO Hotwaters nettsider kan være eller er beskyttet av patenter eller varemerker. Dette innbefatter både produksjonsteknologi og/eller komplette produkter. Disse kan være angitt i nettsidens tekster, men er ikke påkrevet å være det for beskyttelsen patentbeskyttelsen gir. Den bakenforliggende teknologien for produksjon av produktet kan være eller er OSO Hotwaters eiendom.

Det gjøres oppmerksom på at ethvert brudd på OSO Hotwater Group AS’ sine rettigheter vil forfølges rettslig.

Juridiske betingelser

Dette nettstedet, inkludert dets innhold, eies fullt og helt av OSO Hotwater. Vi forbeholder oss alle rettigheter til dette materialet. Du har anledning til å lagre utdrag fra OSO Hotwaters nettsted på din personlige datamaskin og skrive ut kopier av disse for personlig, ikke kommersielt bruk.  Du har lov til å bruke og distribuere nødvendige og mindre utdrag fra OSO Hotwaters nettsted for å legge til rette for direkte linker/pekere til sidene, eller lenkeforbindelse for søketjenester på internet.

All annen bruk som reproduksjon, oversettelse, bearbeidelse, arrangement, og all annen endring, distribusjon eller lagring av dette nettsted i enhver form og ved ethvert hjelpemiddel, helt eller delvis, er ikke tillatt. Informasjonen som presenteres på dette nettstedet vil ikke til enhver tid være nøyaktig, oppdatert eller gjeldende for omstendighetene rundt en spesiell sak. Vi kan ikke ta på oss noen form for ansvar for unøyaktigheter eller utelatelse. Eventuelle beslutninger som gjøres basert på informasjon som finnes på dette nettstedet er på eget ansvar.

Hverken OSO Hotwater eller noen av OSO Hotwaters datterselskaper tar ansvar for direkte, indirekte, spesielle, betydelige eller andre tap eller ødeleggelser av en hvilken som helst karakter som måtte følge av tilgang til eller bruk av dette nettstedet eller dets innhold. Denne meddelse er underlagt og skal fortolkes i overenstemmelse med norsk rett.

Personvern og databeskyttelse

OSO Hotwater setter pris på ditt besøk på våre nettsider, og at du viser interesse for våre produkter og tjenester. Vi ønsker at du skal være sikker på at personlig informasjon behandles på en sikker måte. All personlig informasjon du avgir til OSO Hotwater brukes kun for at vi skal kunne yte bedre service overfor deg.

Informasjonen brukes på følgende måte: Informasjonen samles og lagres for å hjelpe oss til å innfri din henvendelse til oss om informasjon, og forsyne deg med de tjenestene du etterspør. Besøk på våre nettsider spores, slik at vi kan vurdere hvilke deler av nettsiden som leverer de beste tjenestene for våre brukere.

OSO Hotwater selger ikke noe av den informasjonen som fanges. Vær imidlertid oppmerksom på at våre nettsider kan inneholde lenker/pekere til andre nettsider. OSO Hotwater har ikke ansvar for måten personvernet praktiseres på slike nettsider.

Les vår personvernerklæring i sin helhet her.

Designed & Developed by PageLook.no