Languages:

OSO > Artikler

Visste du at OSO Hotwater oppfyller kravene til ISO 3834-2?

OSO Hotwater er svært opptatt av kvalitet i alt vi gjør! Dette vises i våre produkter, vår produksjon og våre prosesser. Som mange andre bedrifter oppfyller OSO Hotwater kravene til ISO 9001. Men visste du at OSO Hotwater var blant Norges første bedrifter med denne sertifiseringen, og nå i tillegg også oppfyller kravene til ISO 14001, ISO 45001 og ISO 3834-2?

ISO 14001 inneholder nøkkelelementer for effektiv miljøledelse. Standarden krever bl.a. at bedriften kartlegger alle miljøbelastninger og at de igangsetter tiltak for å forbedre prosesser gjennom hele verdikjeden. OSO Hotwater har hatt søkelys på miljø i flere tiår og var tidligere ute enn de fleste norske bedrifter med å satse på miljøvennlig produksjon. Spesielt var tidligere andre generasjons eier Reidar Braathen en foregangsmann innen området med etablering av Norges første resirkuleringsordning av produkter, stiftelsen av et miljøfond, og aktiv sponsing av en rekke miljøaktiviteter landet rundt under mottoet Vern Vår Vakre Verden.

Et sunt arbeidsmiljø er i Norge godt regulert i lover, regler og tariffer med fagforeninger, men for store deler av verden så mangler dette rammeverket. I forbindelse med økt eksport kom behovet for en sertifisering også innen dette, og bedriften ble i 2009 sertifisert i henhold til OHSAS 18001, en britisk standard for arbeidsmiljø. Denne standarden utviklet seg til å bli verdens første standardisering for arbeidsmiljø under navnet ISO 45001 så sent som i 2015. Hensikten er å gi bedrifter et godt verktøy for å lede og utvikle sitt arbeidsmiljø og gjennom det forhindre jobbrelatert skade, sykdom og død. Den sørger også for at arbeidstakere er involvert i beslutninger som påvirker deres arbeidsdag. Hos oss skal alle ansatte føle seg trygge på jobb og være sikre på at det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet er sikret og forsvarlig. Alle skal være inkludert i arbeidslivet og bli litt friskere når de går hjem fra jobb, enn de var når arbeidsdagen startet.

ISO 3834-2 er en av de sertifiseringene vi er mest stolte av. Dette er kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske mineraler – Del 2: Omfattende kvalitetskrav! Dette innebærer bl.a. at det er en sveiseveileder i selskapet som har omfattende kunnskaper innen design, produksjon og testing av sveisekomponenter. Standarden sikrer at alt personell har nødvendig kompetanse og korrekt sertifisering for jobben de skal utføre, samt at alle prosesser er utført etter beste praksis. Dette er en kvalitetssikring av våre produkter og prosesser få kan måle seg med!

Når du bruker OSO Hotwater varmtvannsberedere skal du være trygg på at du bruker produkter som følger den høyeste standard og at du kan stole på produktene. Vi etterstreber kvalitet i alle ledd og søker til enhver tid å ligge fremst i verden på varmtvannsberedere!

Andre artikler: