Visste du at OSO Hotwater oppfyller kravene til ISO 3834-2?

OSO Hotwater er svært opptatt av kvalitet i alt vi gjør! Dette vises i våre produkter, vår produksjon og våre prosesser. Som mange andre bedrifter oppfyller OSO Hotwater kravene til ISO 9001. Men visste du at OSO Hotwater var blant Norges første bedrifter med denne sertifiseringen, og nå i tillegg også oppfyller kravene til ISO 14001, ISO 45001 og ISO 3834-2?

ISO 14001 inneholder nøkkelelementer for effektiv miljøledelse. Standarden krever bl.a. at bedriften kartlegger alle miljøbelastninger og at de igangsetter tiltak for å forbedre prosesser gjennom hele verdikjeden. OSO Hotwater har hatt søkelys på miljø i flere tiår og var tidligere ute enn de fleste norske bedrifter med å satse på miljøvennlig produksjon. Spesielt var tidligere andre generasjons eier Reidar Braathen en foregangsmann innen området med etablering av Norges første resirkuleringsordning av produkter, stiftelsen av et miljøfond, og aktiv sponsing av en rekke miljøaktiviteter landet rundt under mottoet Vern Vår Vakre Verden.

Et sunt arbeidsmiljø er i Norge godt regulert i lover, regler og tariffer med fagforeninger, men for store deler av verden så mangler dette rammeverket. I forbindelse med økt eksport kom behovet for en sertifisering også innen dette, og bedriften ble i 2009 sertifisert i henhold til OHSAS 18001, en britisk standard for arbeidsmiljø. Denne standarden utviklet seg til å bli verdens første standardisering for arbeidsmiljø under navnet ISO 45001 så sent som i 2015. Hensikten er å gi bedrifter et godt verktøy for å lede og utvikle sitt arbeidsmiljø og gjennom det forhindre jobbrelatert skade, sykdom og død. Den sørger også for at arbeidstakere er involvert i beslutninger som påvirker deres arbeidsdag. Hos oss skal alle ansatte føle seg trygge på jobb og være sikre på at det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet er sikret og forsvarlig. Alle skal være inkludert i arbeidslivet og bli litt friskere når de går hjem fra jobb, enn de var når arbeidsdagen startet.

ISO 3834-2 er en av de sertifiseringene vi er mest stolte av. Dette er kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske mineraler – Del 2: Omfattende kvalitetskrav! Dette innebærer bl.a. at det er en sveiseveileder i selskapet som har omfattende kunnskaper innen design, produksjon og testing av sveisekomponenter. Standarden sikrer at alt personell har nødvendig kompetanse og korrekt sertifisering for jobben de skal utføre, samt at alle prosesser er utført etter beste praksis. Dette er en kvalitetssikring av våre produkter og prosesser få kan måle seg med!

Når du bruker OSO Hotwater varmtvannsberedere skal du være trygg på at du bruker produkter som følger den høyeste standard og at du kan stole på produktene. Vi etterstreber kvalitet i alle ledd og søker til enhver tid å ligge fremst i verden på varmtvannsberedere!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Etiske retningslinjer

Gjennom 85 år har OSO Hotwater opparbeidet tillit fra leverandører, medarbeidere og kunder. Vi skal fortsatt gjøre oss fortjent til, og forvalte, denne tilliten på en eksepsjonelt god måte. Vi skal verdsette våre samarbeidspartneres meninger.

Våre hovedmål:

  1. Sikre produkter, produsert av sikre prosesser
  2. Markedsledende kvalitet og effektivitet
  3. Korrekte produkter levert til rett tid
  4. Kostnads- og energi effektive prosesser
Hovedkontor

Administrasjon og Produksjon

OSO Hotwater AS
Postboks 112 Loesmoen
Industriveien 1, 3300 Hokksund, Norge

Telefon: +47 32 25 00 00
Telefax: +47 32 25 00 90
Web: www.osohotwater.no

Teknisk avdeling: +47 32 25 65 20  |  
Dimensjoneringsstøtte: +47 32 25 65 20 |  
Ordrekontor: +47 32 25 65 10  | 
OEM forespørsler: +47 32 25 65 31  |  
Eksportforespørsler: +47 32 25 65 31  |  
Innkjøpsavdeling: +47 32 25 65 31  |  

Avdelingskontorer

Salg og service

OSO Hotwater Oslo 
Smeltedigelen 1
0195 Oslo
For kart trykk her

Telefon.: +47 32 25 00 10
Region: Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland

OSO Hotwater Øst
Postboks 112, Loesmoen
3300 Hokksund

Telefon: +47 32 25 00 00
Region: Buskerud, Vestfold, Telemark


OSO Hotwater Sør
Godesetdalen 20
4034 Stavanger

Telefon: +47 32 25 00 40
Region: Rogaland, Aust-Agder, Vest-Agder

OSO Hotwater Vest
Leirvikflaten 11
5179 Godvik

Telefon: +47 32 25 00 20
Region: Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland

OSO Hotwater Nord
Hornebergveien 7,
7038 Trondheim

Telefon: +47 32250030
Region: Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard

Datterselskaper

Utenlandske salgsselskaper og komponentproduksjon

OSO Hotwater Ltd. (United Kingdom)
Salgsselskap
Telefon: +44 191 482 0800
Web: www.osohotwater.co.uk

OSO Hotwater AB (Sverige)
Salg, representert ved Ahlsell AB
Web: www.ahlsell.se

OSO Manufacturing AB (Sverige)
Salg, produksjon og maskineringsvirksomhet
Telefon: +46 (0) 532 769 920
Web: www.osomanufacturing.com

Internasjonale agenter

Salgsrepresentanter

Canada
Atkins Construction Ltd.
Web: www.osohotwater.com

Tyskland (Marine units)
Wesco Navy GmbH
Web: www.wesco-navy.com

Russland
Nortech Ltd.
Web: www.nortech.ru

Finland
Somasyr Oy
Web: www.somasyr.fi

Singapore (Marine units)
Teho Engineering Pte Ltd
Web: www.tehoengineering.com.sgIsland

Island
Einar Farestveit & Co. h.f.
Web: www.ef.is

OSO Hotwater AS

Organisasjonsnummer 936 603 947

Patenter og varemerker

OSO Hotwaters internettsider kan inneholde eller gi referanser til varemerker, patenter, eierinformasjon, teknologier, produkter, prosesser eller andre eierrettigheter for OSO Hotwater Group AS. Ingen lisens eller rettigheter til noen av disse varemerker, patenter, eierinformasjon, teknologier, produkter, prosesser eller andre eierrettigheter for OSO Hotwater Group AS overdras eller innvilges til brukeren av denne nettsiden.

En rekke av produktene på OSO Hotwaters nettsider kan være eller er beskyttet av patenter eller varemerker. Dette innbefatter både produksjonsteknologi og/eller komplette produkter. Disse kan være angitt i nettsidens tekster, men er ikke påkrevet å være det for beskyttelsen patentbeskyttelsen gir. Den bakenforliggende teknologien for produksjon av produktet kan være eller er OSO Hotwaters eiendom.

Det gjøres oppmerksom på at ethvert brudd på OSO Hotwater Group AS’ sine rettigheter vil forfølges rettslig.

Juridiske betingelser

Dette nettstedet, inkludert dets innhold, eies fullt og helt av OSO Hotwater. Vi forbeholder oss alle rettigheter til dette materialet. Du har anledning til å lagre utdrag fra OSO Hotwaters nettsted på din personlige datamaskin og skrive ut kopier av disse for personlig, ikke kommersielt bruk.  Du har lov til å bruke og distribuere nødvendige og mindre utdrag fra OSO Hotwaters nettsted for å legge til rette for direkte linker/pekere til sidene, eller lenkeforbindelse for søketjenester på internet.

All annen bruk som reproduksjon, oversettelse, bearbeidelse, arrangement, og all annen endring, distribusjon eller lagring av dette nettsted i enhver form og ved ethvert hjelpemiddel, helt eller delvis, er ikke tillatt. Informasjonen som presenteres på dette nettstedet vil ikke til enhver tid være nøyaktig, oppdatert eller gjeldende for omstendighetene rundt en spesiell sak. Vi kan ikke ta på oss noen form for ansvar for unøyaktigheter eller utelatelse. Eventuelle beslutninger som gjøres basert på informasjon som finnes på dette nettstedet er på eget ansvar.

Hverken OSO Hotwater eller noen av OSO Hotwaters datterselskaper tar ansvar for direkte, indirekte, spesielle, betydelige eller andre tap eller ødeleggelser av en hvilken som helst karakter som måtte følge av tilgang til eller bruk av dette nettstedet eller dets innhold. Denne meddelse er underlagt og skal fortolkes i overenstemmelse med norsk rett.

Personvern og databeskyttelse

OSO Hotwater setter pris på ditt besøk på våre nettsider, og at du viser interesse for våre produkter og tjenester. Vi ønsker at du skal være sikker på at personlig informasjon behandles på en sikker måte. All personlig informasjon du avgir til OSO Hotwater brukes kun for at vi skal kunne yte bedre service overfor deg.

Informasjonen brukes på følgende måte: Informasjonen samles og lagres for å hjelpe oss til å innfri din henvendelse til oss om informasjon, og forsyne deg med de tjenestene du etterspør. Besøk på våre nettsider spores, slik at vi kan vurdere hvilke deler av nettsiden som leverer de beste tjenestene for våre brukere.

OSO Hotwater selger ikke noe av den informasjonen som fanges. Vær imidlertid oppmerksom på at våre nettsider kan inneholde lenker/pekere til andre nettsider. OSO Hotwater har ikke ansvar for måten personvernet praktiseres på slike nettsider.

Les vår personvernerklæring i sin helhet her.

Designed & Developed by PageLook.no