Suksess under pandemien OSO Hotwater
Produksjonsleder Egil Tronrud og Kvalitets- og Sveiseleder Steffen Overaa håper å kunne ta imot besøkende igjen etter pandemien.

Suksess under pandemien

Pandemien har tæret på mange bedrifter, også i Norge. Men noen bedrifter har klart å snu krisen til noe positivt, som OSO Hotwater – et familieeid konsern med solide norske røtter og lang tradisjon for god sveisekvalitet.

Med hovedkvarter og fabrikk i Hokksund har OSO Hotwater gjennom de siste årene entret flere krevende internasjonale markeder. Presset fra konkurrerende leverandører har gjort hverdagen krevende. ”Dette holder organisasjonen skjerpet, det har vi fått nytte av gjennom pandemien”, sier adm.dir Roy A. Magnussen. Han påpeker at økt effektivitet og omstillingsdyktighet har vært viktige faktorer for å overleve og vokse gjennom pandemien.

Det er utrolig hyggelig å ansette flere kolleger i en periode der mange blir utsatt for permitteringer og konkurser!

Roy A. Mangnussen

Våren 2020 – horisonten var truende og det ble lagt planer for scenarier med omsetningsfall i størrelsesorden 10–30%. Hvordan skulle man sikre verdikjeden i alle ledd, fra leveranser av råvarer, til å opprettholde salg i alle segmenter? Hvordan skulle man ruste seg til et eventuelt smitteutbrudd og stopp i produksjon? Alle aspekter ble diskutert og løsninger foreslått, planer ble lagt i en tidlig fase av pandemien. Samtidig ville man holde en positiv driv internt og sørge for å motivere en besetning som ble påvirket av skoleløse barn og hjemmekontor. Det psykososiale aspektet er viktig å ha fokus på, og åpen dialog er en stor del av løsningen for å holde på teamfølelsen og den rette «driven». OSO’s etablerte strategi om å satse på flere segmenter ble opprettholdt og organisasjonen ble forsterket for å sørge for fremdrift på alle områder, med dedikerte avdelingsledere og realistiske målsetninger.
Sommeren 2021 kan OSO se tilbake på et år med økning i omsetning og antall ansatte. ”Det er utrolig hyggelig å ansette flere kolleger i en periode der mange blir utsatt for permitteringer og konkurser”, sier Roy A. Magnussen. OSO har økt mannskapet i produksjon med 25 mann og 4 hele linje-skift i Hokksund. Konsernet har det siste året opprettet selskapet OSO Energy AS, for å øke satsingen på utvikling av bl.a. styringssystemer som bidrar til framtidig reduksjon av strømforbruket hos bolig- og næringskunder. Dette krever også en forsterkning i form av ingeniører og ledere og det er viktig at denne utviklingen fortsetter ufortrødent, også under pandemien.

OSO Hotwater suksess under pandemien
Produksjonsleder Egil Tronrud og Kvalitets- og Sveiseleder Steffen Overaa håper å kunne ta imot besøkende igjen etter pandemien.

Sveiseaktiviteter øker også stort i omfang, da OSO satser stort på flere industrielle segmenter. ”Vi går fra å være en produsent av egne standard produkter, til å inkludere kundespesifikke produkter i flere segmenter som marine/offshore, akvakultur, næringsindustri, papirindustri, Automotive og forskning, for å nevne noen. Dette innebærer i større grad personell sertifisering, omfattende kunnskap om standarder og et bredere test omfang. For å håndtere dette har OSO etablert et produksjonsapparat i Sverige i form av 3 fabrikker som bedriver maskinering, vannskjæring, laserskjæring og fleksible sveise- og montasje linjer. Dette apparatet blir også forsterket med selgere og ingeniører for å etablere en mere selvstendig verdikjede”, sier kvalitets- og sveiseleder Steffen Overaa. Produksjonen i Sverige er avhengig av kompetente sveisere og testpersonell for å serve industrisegmenter med høye kvalitetskrav og et vel av regelverk å forholde seg til. God prosjektstyring og tett kundeoppfølging er viktig for å kunne møte kundenes krav i alle ledd.

OSO Hotwater 15000 liter tank
OSO satser på store tanker for varmtvann, akkumulasjon, kjøling og rensing. Her en leveranse av store tanker klar for levering.

OSO besitter, i tillegg til ISO 9001, et godt etablert sertifikat iht ISO 3834-2 og har to IWS sveisekoordinatorer tilknyttet produksjon. På miljøsiden er
OSO sertifisert iht ISO 14001 og ISO 45001 og jobber målrettet mot en bærekraftig fremtid, noe OSO var tidlig ute med allerede på 70-tallet.
Fabrikken i Hokksund har i flere år utviklet en automatisert, strømlinjeformet produksjon, ved å designe egne prosesser og bygge maskiner selv. Denne selvstendigheten har bidratt til sikker drift og videre utvikling gjennom pandemien. ”Vi er i liten grad avhengig av eksternt servicepersonell og kan selv jobbe med optimalisering av produksjonslinjene. Dette har gjort det mulig å tilpasse linjene til nye produkter som er lansert under pandemien, som Wally, Versa og Optima Coil”, sier produksjonsleder Egil Tronrud.
En sterk og fleksibel organisasjon med detaljerte strategier har resultert i et rekordår gjennom pandemien. Nå ser OSO frem mot videre vekst i alle segmenter og lansering av flere produkter, i flere internasjonale markeder.

Fun-fact: Om man legger sammen lengdene på alle sømmene OSO sveiser i løpet av et år, tilsvarer det avstanden Oslo – Mo i Rana, og lengden øker hvert år.

Denne artikkelene ble publisert i SveiseAktuelt 3 – 2021 og gjenngitt med tilatelse av Norsk Sveiseteknisk Forbund.

image001

Norsk Sveiseteknisk Forbund
Facebook
Twitter
LinkedIn
Etiske retningslinjer

Gjennom 85 år har OSO Hotwater opparbeidet tillit fra leverandører, medarbeidere og kunder. Vi skal fortsatt gjøre oss fortjent til, og forvalte, denne tilliten på en eksepsjonelt god måte. Vi skal verdsette våre samarbeidspartneres meninger.

Våre hovedmål:

  1. Sikre produkter, produsert av sikre prosesser
  2. Markedsledende kvalitet og effektivitet
  3. Korrekte produkter levert til rett tid
  4. Kostnads- og energi effektive prosesser
Hovedkontor

Administrasjon og Produksjon

OSO Hotwater AS
Postboks 112 Loesmoen
Industriveien 1, 3300 Hokksund, Norge

Telefon: +47 32 25 00 00
Telefax: +47 32 25 00 90
Web: www.osohotwater.no

Teknisk avdeling: +47 32 25 65 20  |  
Dimensjoneringsstøtte: +47 32 25 65 20 |  
Ordrekontor: +47 32 25 65 10  | 
OEM forespørsler: +47 32 25 65 31  |  
Eksportforespørsler: +47 32 25 65 31  |  
Innkjøpsavdeling: +47 32 25 65 31  |  

Avdelingskontorer

Salg og service

OSO Hotwater Oslo 
Smeltedigelen 1
0195 Oslo
For kart trykk her

Telefon.: +47 32 25 00 10
Region: Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland

OSO Hotwater Øst
Postboks 112, Loesmoen
3300 Hokksund

Telefon: +47 32 25 00 00
Region: Buskerud, Vestfold, Telemark


OSO Hotwater Sør
Godesetdalen 20
4034 Stavanger

Telefon: +47 32 25 00 40
Region: Rogaland, Aust-Agder, Vest-Agder

OSO Hotwater Vest
Leirvikflaten 11
5179 Godvik

Telefon: +47 32 25 00 20
Region: Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland

OSO Hotwater Nord
Hornebergveien 7,
7038 Trondheim

Telefon: +47 32250030
Region: Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard

Datterselskaper

Utenlandske salgsselskaper og komponentproduksjon

OSO Hotwater Ltd. (United Kingdom)
Salgsselskap
Telefon: +44 191 482 0800
Web: www.osohotwater.co.uk

OSO Hotwater AB (Sverige)
Salg, representert ved Ahlsell AB
Web: www.ahlsell.se

OSO Manufacturing AB (Sverige)
Salg, produksjon og maskineringsvirksomhet
Telefon: +46 (0) 532 769 920
Web: www.osomanufacturing.com

Internasjonale agenter

Salgsrepresentanter

Canada
Atkins Construction Ltd.
Web: www.osohotwater.com

Tyskland (Marine units)
Wesco Navy GmbH
Web: www.wesco-navy.com

Russland
Nortech Ltd.
Web: www.nortech.ru

Finland
Somasyr Oy
Web: www.somasyr.fi

Singapore (Marine units)
Teho Engineering Pte Ltd
Web: www.tehoengineering.com.sgIsland

Island
Einar Farestveit & Co. h.f.
Web: www.ef.is

OSO Hotwater AS

Organisasjonsnummer 936 603 947

Patenter og varemerker

OSO Hotwaters internettsider kan inneholde eller gi referanser til varemerker, patenter, eierinformasjon, teknologier, produkter, prosesser eller andre eierrettigheter for OSO Hotwater Group AS. Ingen lisens eller rettigheter til noen av disse varemerker, patenter, eierinformasjon, teknologier, produkter, prosesser eller andre eierrettigheter for OSO Hotwater Group AS overdras eller innvilges til brukeren av denne nettsiden.

En rekke av produktene på OSO Hotwaters nettsider kan være eller er beskyttet av patenter eller varemerker. Dette innbefatter både produksjonsteknologi og/eller komplette produkter. Disse kan være angitt i nettsidens tekster, men er ikke påkrevet å være det for beskyttelsen patentbeskyttelsen gir. Den bakenforliggende teknologien for produksjon av produktet kan være eller er OSO Hotwaters eiendom.

Det gjøres oppmerksom på at ethvert brudd på OSO Hotwater Group AS’ sine rettigheter vil forfølges rettslig.

Juridiske betingelser

Dette nettstedet, inkludert dets innhold, eies fullt og helt av OSO Hotwater. Vi forbeholder oss alle rettigheter til dette materialet. Du har anledning til å lagre utdrag fra OSO Hotwaters nettsted på din personlige datamaskin og skrive ut kopier av disse for personlig, ikke kommersielt bruk.  Du har lov til å bruke og distribuere nødvendige og mindre utdrag fra OSO Hotwaters nettsted for å legge til rette for direkte linker/pekere til sidene, eller lenkeforbindelse for søketjenester på internet.

All annen bruk som reproduksjon, oversettelse, bearbeidelse, arrangement, og all annen endring, distribusjon eller lagring av dette nettsted i enhver form og ved ethvert hjelpemiddel, helt eller delvis, er ikke tillatt. Informasjonen som presenteres på dette nettstedet vil ikke til enhver tid være nøyaktig, oppdatert eller gjeldende for omstendighetene rundt en spesiell sak. Vi kan ikke ta på oss noen form for ansvar for unøyaktigheter eller utelatelse. Eventuelle beslutninger som gjøres basert på informasjon som finnes på dette nettstedet er på eget ansvar.

Hverken OSO Hotwater eller noen av OSO Hotwaters datterselskaper tar ansvar for direkte, indirekte, spesielle, betydelige eller andre tap eller ødeleggelser av en hvilken som helst karakter som måtte følge av tilgang til eller bruk av dette nettstedet eller dets innhold. Denne meddelse er underlagt og skal fortolkes i overenstemmelse med norsk rett.

Personvern og databeskyttelse

OSO Hotwater setter pris på ditt besøk på våre nettsider, og at du viser interesse for våre produkter og tjenester. Vi ønsker at du skal være sikker på at personlig informasjon behandles på en sikker måte. All personlig informasjon du avgir til OSO Hotwater brukes kun for at vi skal kunne yte bedre service overfor deg.

Informasjonen brukes på følgende måte: Informasjonen samles og lagres for å hjelpe oss til å innfri din henvendelse til oss om informasjon, og forsyne deg med de tjenestene du etterspør. Besøk på våre nettsider spores, slik at vi kan vurdere hvilke deler av nettsiden som leverer de beste tjenestene for våre brukere.

OSO Hotwater selger ikke noe av den informasjonen som fanges. Vær imidlertid oppmerksom på at våre nettsider kan inneholde lenker/pekere til andre nettsider. OSO Hotwater har ikke ansvar for måten personvernet praktiseres på slike nettsider.

Les vår personvernerklæring i sin helhet her.

Designed & Developed by PageLook.no