Languages:

OSO > Artikler

Suksess under pandemien

Suksess under pandemien OSO Hotwater
Produksjonsleder Egil Tronrud og Kvalitets- og Sveiseleder Steffen Overaa håper å kunne ta imot besøkende igjen etter pandemien.

Pandemien har tæret på mange bedrifter, også i Norge. Men noen bedrifter har klart å snu krisen til noe positivt, som OSO Hotwater – et familieeid konsern med solide norske røtter og lang tradisjon for god sveisekvalitet.

Med hovedkvarter og fabrikk i Hokksund har OSO Hotwater gjennom de siste årene entret flere krevende internasjonale markeder. Presset fra konkurrerende leverandører har gjort hverdagen krevende. ”Dette holder organisasjonen skjerpet, det har vi fått nytte av gjennom pandemien”, sier adm.dir Roy A. Magnussen. Han påpeker at økt effektivitet og omstillingsdyktighet har vært viktige faktorer for å overleve og vokse gjennom pandemien.

Det er utrolig hyggelig å ansette flere kolleger i en periode der mange blir utsatt for permitteringer og konkurser!

Roy A. Mangnussen

Våren 2020 – horisonten var truende og det ble lagt planer for scenarier med omsetningsfall i størrelsesorden 10–30%. Hvordan skulle man sikre verdikjeden i alle ledd, fra leveranser av råvarer, til å opprettholde salg i alle segmenter? Hvordan skulle man ruste seg til et eventuelt smitteutbrudd og stopp i produksjon? Alle aspekter ble diskutert og løsninger foreslått, planer ble lagt i en tidlig fase av pandemien. Samtidig ville man holde en positiv driv internt og sørge for å motivere en besetning som ble påvirket av skoleløse barn og hjemmekontor. Det psykososiale aspektet er viktig å ha fokus på, og åpen dialog er en stor del av løsningen for å holde på teamfølelsen og den rette «driven». OSO’s etablerte strategi om å satse på flere segmenter ble opprettholdt og organisasjonen ble forsterket for å sørge for fremdrift på alle områder, med dedikerte avdelingsledere og realistiske målsetninger.
Sommeren 2021 kan OSO se tilbake på et år med økning i omsetning og antall ansatte. ”Det er utrolig hyggelig å ansette flere kolleger i en periode der mange blir utsatt for permitteringer og konkurser”, sier Roy A. Magnussen. OSO har økt mannskapet i produksjon med 25 mann og 4 hele linje-skift i Hokksund. Konsernet har det siste året opprettet selskapet OSO Energy AS, for å øke satsingen på utvikling av bl.a. styringssystemer som bidrar til framtidig reduksjon av strømforbruket hos bolig- og næringskunder. Dette krever også en forsterkning i form av ingeniører og ledere og det er viktig at denne utviklingen fortsetter ufortrødent, også under pandemien.

OSO Hotwater suksess under pandemien
Produksjonsleder Egil Tronrud og Kvalitets- og Sveiseleder Steffen Overaa håper å kunne ta imot besøkende igjen etter pandemien.

Sveiseaktiviteter øker også stort i omfang, da OSO satser stort på flere industrielle segmenter. ”Vi går fra å være en produsent av egne standard produkter, til å inkludere kundespesifikke produkter i flere segmenter som marine/offshore, akvakultur, næringsindustri, papirindustri, Automotive og forskning, for å nevne noen. Dette innebærer i større grad personell sertifisering, omfattende kunnskap om standarder og et bredere test omfang. For å håndtere dette har OSO etablert et produksjonsapparat i Sverige i form av 3 fabrikker som bedriver maskinering, vannskjæring, laserskjæring og fleksible sveise- og montasje linjer. Dette apparatet blir også forsterket med selgere og ingeniører for å etablere en mere selvstendig verdikjede”, sier kvalitets- og sveiseleder Steffen Overaa. Produksjonen i Sverige er avhengig av kompetente sveisere og testpersonell for å serve industrisegmenter med høye kvalitetskrav og et vel av regelverk å forholde seg til. God prosjektstyring og tett kundeoppfølging er viktig for å kunne møte kundenes krav i alle ledd.

OSO Hotwater 15000 liter tank
OSO satser på store tanker for varmtvann, akkumulasjon, kjøling og rensing. Her en leveranse av store tanker klar for levering.

OSO besitter, i tillegg til ISO 9001, et godt etablert sertifikat iht ISO 3834-2 og har to IWS sveisekoordinatorer tilknyttet produksjon. På miljøsiden er
OSO sertifisert iht ISO 14001 og ISO 45001 og jobber målrettet mot en bærekraftig fremtid, noe OSO var tidlig ute med allerede på 70-tallet.
Fabrikken i Hokksund har i flere år utviklet en automatisert, strømlinjeformet produksjon, ved å designe egne prosesser og bygge maskiner selv. Denne selvstendigheten har bidratt til sikker drift og videre utvikling gjennom pandemien. ”Vi er i liten grad avhengig av eksternt servicepersonell og kan selv jobbe med optimalisering av produksjonslinjene. Dette har gjort det mulig å tilpasse linjene til nye produkter som er lansert under pandemien, som Wally, Versa og Optima Coil”, sier produksjonsleder Egil Tronrud.
En sterk og fleksibel organisasjon med detaljerte strategier har resultert i et rekordår gjennom pandemien. Nå ser OSO frem mot videre vekst i alle segmenter og lansering av flere produkter, i flere internasjonale markeder.

Fun-fact: Om man legger sammen lengdene på alle sømmene OSO sveiser i løpet av et år, tilsvarer det avstanden Oslo – Mo i Rana, og lengden øker hvert år.

Denne artikkelene ble publisert i SveiseAktuelt 3 – 2021 og gjenngitt med tilatelse av Norsk Sveiseteknisk Forbund.

image001

Norsk Sveiseteknisk Forbund

Andre artikler: