Terje Larsen, teknisk ingentiør, gir rørleggerne 10 gode råd om varmtvannsberederen.
Terje Larsen

10 gode råd om varmtvannsbereder til rørlegger

Det dukker stadig opp spørsmål om installasjon av varmtvannsbereder. Teknisk ingeniør i OSO Hotwater, Terje Larsen gir deg svar, tips og råd på de mest stilte spørsmålene om beredere.

– Først og fremst anbefaler jeg å følge installasjons-manualen, og lurer du på noe så ring leverandøren før du gjør en feil – ikke still spørsmålene dine i et nettforum, da kan du få mange feil og ofte misvisende svar, forteller Larsen. Terje Larsen har 20 år som teknisk ingeniør bak seg i OSO Hotwater.

OSO Hotwater logo

Her er 10 gode råd om varmtvannsberedere som svar på de mest stilte spørsmål om beredere.

1. Må jeg montere vannstoppventil når jeg bytter benkebereder?

Ved nybygg og planlagt ombygning skal kjøkkenbenk sikres med FG-godkjent lekkasjestopper. Kjøleskap, kaffemaskiner, isbitmaskiner i rom uten sluk skal også sikres.

Det blir alltid omgjøring ved bytte av bereder, du kan ikke bruke kuplingene om igjen. FPL og andre rørdeler er ferskvare. Dette gjelder både nybygg, planlagt ombygging og serviceoppdrag. Der tilkoblingspunktet eller tappestedet på bygningens vanninstallasjon er uten overløp må det være montert automatisk lekkasjestopper. Det står i TEK17 at du må ha vannstoppventil på kjøkkenbereder, se paragraf 15.4. og veiledningen til denne.

I tillegg står det klart og tydelig i montasjeanvisningen at vi ikke dekker følgeskader ved lekkasje hvis ikke automatisk lekkasjestopper er montert i rom uten sluk. Det samme gjelder for konkurrentene våre.

2. Hvor stort avløp må jeg legge fra sikkerhetsventilen på varmtvannsberederen?

Det skal være 18 mm innvending på en sikkerhetsventil med 3/4’’. Det står klart beskrevet i montasjeanvisningen. Husk at avløp fra sikkerhetsventilen skal legges til sluk eller annet uavstengbar avløpsretning. Se abonnementsvilkår for sanitæranlegg, punkt 2.7.3.

3. Det drypper i sikkerhetsventilen – hva er årsaken til det?

Først og fremst er årsaken kravet om tett tilbakeslag på inntaket i alle hus og leiligheter fra 1997, NS-1717. Enkelt forklart bør det monteres ekspansjonskar på kaldtvannet mellom inntaket og berederen uten stengemuligheter imellom. Det må monteres en reduksjons-ventil for å få jevnt trykk å justere karet etter. Selv om trykket ikke overstiger 6 bar så må dette gjøres.

Dette er på grunn av at vann under oppvarming utvider seg/ekspanderer. Ekspansjonskaret opptar denne vannutvidelsen, når det er justert til riktig fortrykk. Forladet trykk på karet ved levering må ofte justeres. Det skal ligge 0,2 bar under nett-trykket, slik at karet tømmer seg hver gang en tapper i en kran. Husk også at ekspansjonskar må ha årlig service og sjekk av fortrykk.

Terje Larsen
Terje Larsen, teknisk ingeniør, gir rørleggerne 10 gode råd om varmtvannsberederen.

4. Hva er ny makstemperatur på PEX-rør?

Makstemperaturen er endret fra 75 grader °C, til 70 grader °C. Rørleggeren må dobbeltsjekke om leverandør godkjenner kobling direkte på bereder, da termostaten på bereder leveres fabrikkinnstilt på 75 grader °C. Godkjente berederslanger er en løsning.

5. Må jeg sette inn anode?

I Norge benytter vi stort sett overflatevann som vannkilde, og dette er surt. En del steder bores det etter vann, og grunnvann er ofte saltholdig. Dessuten tilsettes det ofte klorider via renseanlegg. Anode skal monteres hvis det er over 50ml klorider i vannet.

Anode har ingen innvirkning på kalkinnhold i vannet, da må du ha kalkbehandling som for eksempel OSO kalkmagnet som greier inntil 8-9dH (tyske hardhetsgrader) avhengig av vannkvalitet. Utover det bør det monteres vannbehandlingsanlegg.

6. Hvordan tømme varmtvannsberederen?

Åpne sikkerhetsventilen og en varmtvannskran for å slippe inn luft på toppen, eventuelt løsne en av kuplingene på toppen. Vi har økt tømmekapasitet på sikkerhetsventilen vår så den fungerer utmerket som tappeventil. Husk å ta strømmen først!

7. Hvordan justere blandeventilen?

Den skal vris helt til pluss og ¼ omdreining tilbake. Tenk logisk: varmere er pluss (+) og kaldere er minus (-). Les installasjonsmanual for hvordan å treffe ønsket temperatur. Husk minimumstemperatur på 60 °C.

8. Hvorfor er det for lite varmtvann?

Her er det ikke nødvendigvis du som har gjort noe feil, men sluttbruker kan ha fått en bereder som ikke er tilpasset deres forbruk. For lite varmtvann kan f.eks. komme av for stor familie med for liten bereder eller at man har tenåringer som dusjer i en halvtime. En 200 liters bereder ved dusjing og sparedusj (9 l/min), holder ca. i en halvtime. En normal dusj regnes til 5-6 minutter. Så i utgangspunktet skal en 200 liter være mer enn nok for en familie på fire.

9. Hva gjør jeg når jeg stenger vannet på hus eller hytte?

Når du forlater hus eller hytte over lengre tid (3 uker ifølge forsikringsselskapene) skal du alltid stenge vannet. På en bereder skal du alltid skru av strømmen når vannet er stengt, for at alle sikkerhetsfunksjoner skal ivaretas. Aldri la berederen stå varm med strømmen på uten vanntilførsel.

10. Hvor og hvorfor skal vi legionellasikre?

Legionellasikring skal utføres overalt selv om enebolig ikke er beskrevet i forskriften. Enebolig er stort sett trygt, men det er en del forhåndsregler. Unngå å stille ned temperaturen på berederen, (den skal stå på 75 °C). Det gjøres enkelt med blandeventilen, hvis en ønsker kaldere vann i kranene. Still blandeventilen så det går minimum 60°C ut på anlegget, det anbefales at temperaturen ikke synker under 55 °C mer enn 20 minutter i løpet av en dag. Da er det helt trygt. Hold varmt og kaldt vann adskilt for å holde varmtvann varmt, og kaldtvann kaldt.

Besøk www.osohotwater.no for mer informasjon.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Etiske retningslinjer

Gjennom 85 år har OSO Hotwater opparbeidet tillit fra leverandører, medarbeidere og kunder. Vi skal fortsatt gjøre oss fortjent til, og forvalte, denne tilliten på en eksepsjonelt god måte. Vi skal verdsette våre samarbeidspartneres meninger.

Våre hovedmål:

  1. Sikre produkter, produsert av sikre prosesser
  2. Markedsledende kvalitet og effektivitet
  3. Korrekte produkter levert til rett tid
  4. Kostnads- og energi effektive prosesser
Hovedkontor

Administrasjon og Produksjon

OSO Hotwater AS
Postboks 112 Loesmoen
Industriveien 1, 3300 Hokksund, Norge

Telefon: +47 32 25 00 00
Telefax: +47 32 25 00 90
Web: www.osohotwater.no

Teknisk avdeling: +47 32 25 65 20  |  
Dimensjoneringsstøtte: +47 32 25 65 20 |  
Ordrekontor: +47 32 25 65 10  | 
OEM forespørsler: +47 32 25 65 31  |  
Eksportforespørsler: +47 32 25 65 31  |  
Innkjøpsavdeling: +47 32 25 65 31  |  

Avdelingskontorer

Salg og service

OSO Hotwater Oslo 
Smeltedigelen 1
0195 Oslo
For kart trykk her

Telefon.: +47 32 25 00 10
Region: Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland

OSO Hotwater Øst
Postboks 112, Loesmoen
3300 Hokksund

Telefon: +47 32 25 00 00
Region: Buskerud, Vestfold, Telemark


OSO Hotwater Sør
Godesetdalen 20
4034 Stavanger

Telefon: +47 32 25 00 40
Region: Rogaland, Aust-Agder, Vest-Agder

OSO Hotwater Vest
Leirvikflaten 11
5179 Godvik

Telefon: +47 32 25 00 20
Region: Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland

OSO Hotwater Nord
Hornebergveien 7,
7038 Trondheim

Telefon: +47 32250030
Region: Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard

Datterselskaper

Utenlandske salgsselskaper og komponentproduksjon

OSO Hotwater Ltd. (United Kingdom)
Salgsselskap
Telefon: +44 191 482 0800
Web: www.osohotwater.co.uk

OSO Hotwater AB (Sverige)
Salg, representert ved Ahlsell AB
Web: www.ahlsell.se

OSO Manufacturing AB (Sverige)
Salg, produksjon og maskineringsvirksomhet
Telefon: +46 (0) 532 769 920
Web: www.osomanufacturing.com

Internasjonale agenter

Salgsrepresentanter

Canada
Atkins Construction Ltd.
Web: www.osohotwater.com

Tyskland (Marine units)
Wesco Navy GmbH
Web: www.wesco-navy.com

Russland
Nortech Ltd.
Web: www.nortech.ru

Finland
Somasyr Oy
Web: www.somasyr.fi

Singapore (Marine units)
Teho Engineering Pte Ltd
Web: www.tehoengineering.com.sgIsland

Island
Einar Farestveit & Co. h.f.
Web: www.ef.is

OSO Hotwater AS

Organisasjonsnummer 936 603 947

Patenter og varemerker

OSO Hotwaters internettsider kan inneholde eller gi referanser til varemerker, patenter, eierinformasjon, teknologier, produkter, prosesser eller andre eierrettigheter for OSO Hotwater Group AS. Ingen lisens eller rettigheter til noen av disse varemerker, patenter, eierinformasjon, teknologier, produkter, prosesser eller andre eierrettigheter for OSO Hotwater Group AS overdras eller innvilges til brukeren av denne nettsiden.

En rekke av produktene på OSO Hotwaters nettsider kan være eller er beskyttet av patenter eller varemerker. Dette innbefatter både produksjonsteknologi og/eller komplette produkter. Disse kan være angitt i nettsidens tekster, men er ikke påkrevet å være det for beskyttelsen patentbeskyttelsen gir. Den bakenforliggende teknologien for produksjon av produktet kan være eller er OSO Hotwaters eiendom.

Det gjøres oppmerksom på at ethvert brudd på OSO Hotwater Group AS’ sine rettigheter vil forfølges rettslig.

Juridiske betingelser

Dette nettstedet, inkludert dets innhold, eies fullt og helt av OSO Hotwater. Vi forbeholder oss alle rettigheter til dette materialet. Du har anledning til å lagre utdrag fra OSO Hotwaters nettsted på din personlige datamaskin og skrive ut kopier av disse for personlig, ikke kommersielt bruk.  Du har lov til å bruke og distribuere nødvendige og mindre utdrag fra OSO Hotwaters nettsted for å legge til rette for direkte linker/pekere til sidene, eller lenkeforbindelse for søketjenester på internet.

All annen bruk som reproduksjon, oversettelse, bearbeidelse, arrangement, og all annen endring, distribusjon eller lagring av dette nettsted i enhver form og ved ethvert hjelpemiddel, helt eller delvis, er ikke tillatt. Informasjonen som presenteres på dette nettstedet vil ikke til enhver tid være nøyaktig, oppdatert eller gjeldende for omstendighetene rundt en spesiell sak. Vi kan ikke ta på oss noen form for ansvar for unøyaktigheter eller utelatelse. Eventuelle beslutninger som gjøres basert på informasjon som finnes på dette nettstedet er på eget ansvar.

Hverken OSO Hotwater eller noen av OSO Hotwaters datterselskaper tar ansvar for direkte, indirekte, spesielle, betydelige eller andre tap eller ødeleggelser av en hvilken som helst karakter som måtte følge av tilgang til eller bruk av dette nettstedet eller dets innhold. Denne meddelse er underlagt og skal fortolkes i overenstemmelse med norsk rett.

Personvern og databeskyttelse

OSO Hotwater setter pris på ditt besøk på våre nettsider, og at du viser interesse for våre produkter og tjenester. Vi ønsker at du skal være sikker på at personlig informasjon behandles på en sikker måte. All personlig informasjon du avgir til OSO Hotwater brukes kun for at vi skal kunne yte bedre service overfor deg.

Informasjonen brukes på følgende måte: Informasjonen samles og lagres for å hjelpe oss til å innfri din henvendelse til oss om informasjon, og forsyne deg med de tjenestene du etterspør. Besøk på våre nettsider spores, slik at vi kan vurdere hvilke deler av nettsiden som leverer de beste tjenestene for våre brukere.

OSO Hotwater selger ikke noe av den informasjonen som fanges. Vær imidlertid oppmerksom på at våre nettsider kan inneholde lenker/pekere til andre nettsider. OSO Hotwater har ikke ansvar for måten personvernet praktiseres på slike nettsider.

Les vår personvernerklæring i sin helhet her.

Designed & Developed by PageLook.no