Languages:

OSO > Artikler

8 tips for å spare kostnader på varmtvann

Er du bekymret for hvordan strømregningen din vil se ut framover? Da er du ikke alene. Strømprisene i Norge når stadig nye nivåer, spesielt i Sør-Norge. Dessverre er det lite som tyder på at prisene vil gå ned til det nivået vi kjente for kun ett til to år siden. Økt behov for energi og den urolige situasjonen i kraftmarkedet i Europa gjør at vi må forvente å leve en stund med dagens strømpriser. Derfor er det viktig å spare strøm der vi kan og bruke energien så fornuftig som mulig.

Mens oppvarming av bolig er det som helt klart bruker mest strøm i Norge kommer oppvarming av varmtvann på en andreplass. Enova anslår at ca. 15 % av strømforbruket i en gjennomsnittlig bolig går med til oppvarming av varmtvann. Dette betyr at det kan være penger å spare på mer fornuftig bruk.

Tips til å senke kostnader på varmtvann

Hva kan jeg gjøre for å spare kostnader på varmtvann?

Når vi snakker om å senke kostnader i forbindelse med varmtvann er det mange som tenker at det kan være lurt å justere ned temperaturen på vannet i varmtvannsberederen. Dette er mulig å gjøre, men ikke noe vi vil anbefale. Beredere fra OSO Hotwater er skumisolerte og har minimal varmeavgivelse. Våre beredere kommer ferdig innstilt på 75 °C og dette er den mest effektive temperaturen i forhold til kost-nytte.

Så hva kan du gjøre for å spare strøm på varmtvann? Her er noen tips:

1. Kortere tid i dusjen

Selv om det er behagelig å stå lenge i dusjen vil du kunne spare mye på å kutte ned tiden du står i dusjen. Barn liker ofte å stå og leke i dusjen og da renner varmtvannet ut. Forsøk å redusere tiden alle i boligen bruker i dusjen.

2. Slå av vannet mens du sjamponerer og såper deg inn

De som har vært vant til å dusje på hytta, hvor varmtvannskapasiteten ofte har vært begrenset er vant til å gjøre dette. Skru av vannet mens du såper deg inn. Vannet vil ikke bli kaldt igjen før du skrur på kranen igjen.

3. Senk temperaturen i dusjen

Det å senke temperaturen noen grader er en god besparelse. Husk at du blir like ren!

4. Planlegg dusjingen

Om du har mulighet, så kan det være mye å spare på å planlegge dusjingen. Dersom du har hjemmekontor trenger du kanskje ikke å dusje klokken 7 om morgenen når strømmen ofte er dyr? Sjekk dagens strømpriser, så kan du planlegge når det er best å dusje.

5. Bruk kaldt vann til skylling av tallerkener og bestikk

Mange tenker at det er lurt å bruke varmtvann ved skylling av middagstallerkenen. Dette er helt unødvendig. Fettet tas av oppvaskmaskinen.

6. Fyll opp oppvaskmaskinen, ikke vask opp for hånd

Det er lett å tenke at man skal spare strøm ved å ikke bruke oppvaskmaskinen når strømmen er dyr. Derimot viser det seg at det går med ca. 3 ganger så mye strøm ved å vaske opp for hånd.

7. Vurdere du bytte av varmtvannsbereder? Gjør det nå!

Dersom du har en gammel varmtvannsbereder er dette kanskje tiden for å bytte ut til en energieffektiv OSO bereder. Nye beredere er langt mer energieffektive enn de som ble laget for 15 – 20 år siden.

8. Koble varmtvannsberederen til et smartprodukt

Ved å koble varmtvannsberederen til et smartprodukt vil oppvarmingen av vannet skje når det er mest lønnsomt for deg. OSO Energy sitt produkt OSO Charge kobler seg opp mot Nord Pool for å sjekke strømpriser. Kombinasjonen av dette og innlærte historiske data, gjør at OSO Charge ber OSO-berederen varme opp vannet på best mulig tidspunkt. Du kan lese mer om OSO Charge her.

Dette er blant de mest effektive grepene du kan gjøre for å senke kostnadene i forbindelse med oppvarming av vann. Kort oppsummert gjelder det å bruke mindre varmtvann og la teknologien hjelpe deg med å kutte utgifter. Det kan ta tid å snu forbruksmønsteret sitt, men det du klarer får du igjen i kroner. Lykke til med å senke kostnadene på varmtvann.

Andre artikler: