Languages:

OSO > Artikler

Nytteverdier fra smarte varmtvannsberedere

Smartgrid

Her kan du laste ned rapporten “Nytteverdier fra smarte varmtvannsberedere” på norsk og engelsk. Denne rapporten tar for seg erfaringer fra piloten BattFlex som er en av fire piloter i storskala demonstrasjonsprosjektet IDE – Intelligent distribusjon av elektrisitet. Rapporten beskriver effekter og nytteverdier av nettbatterier i lavspenningsnettet, smarte varmtvannsberedere på kundesiden og bilaterale avtaler med sluttkundene. Piloten viser hvor viktig det er med godt samarbeid mellom nettselskap og leverandør.

 Nytteverdier fra smarte varmtvannsberedere – ISBN 9788269312911

Value of grid friendly flexibility from smart water heaters – ISBN 9788269312928

Andre artikler: