Languages:

OSO > Artikler

MAXI CHARGE – Norges smarteste tenketank?

Nå kommer landets mest solgte industribereder i smartversjon!

Industriberederen MAXI STANDARD fra OSO Hotwater har gjennom 50 år vist enestående driftssikkerhet for større bereder-installasjoner. Med markedsledende isolasjonsegenskaper, 10 bar trykklasse, fleksibelt valg av energikilde og enestående korrosjonsmotstand, har MAXI STANDARD blitt synonymt med førstevalget innen industribereder på det norske markedet. Og nå kommer den med smartstyring!

En ekte tenketank

MAXI CHARGE heter det nye, smarte flaggskipet til OSO på industrimarkedet. Kort fortalt er MAXI CHARGE en MAXI STANDARD som har blitt oppgradert med smartstyring, men bak kulissene ligger en hel verden av innovative løsninger og banebrytende teknologi.

Smartberederen benytter seg blant annet av maskinlæring og historiske data på energiforbruk, for å gi optimal oppvarming av varmtvann. Den bruker dessuten automatisk prisoptimalisering (mot Nord Pool spot) for å varme vannet når prisen er lav, og tilpasser energiforbruket etter behov. Dette betyr i klartekst at den varmer opp tilstrekkelig med vann til å dekke behovet når prisen er lav, men ikke mer enn anlegget behøver. I tillegg er det mulig med solarfunksjon, som gjør at varmtvannet varmes opp med overskuddsproduksjon i stedet for at overskuddsproduksjonen selges ut på nettet.

Smart energioptimalisering og aktiv prisoptimalisering betyr at det er mye penger å spare på energiøkonomisk oppvarming, i tillegg til ENØK-gevinsten som kommer av å ha en smartbereder med markedsledende isolasjonsegenskaper. Smart industribereder er med andre ord stor industri. Smartere varmtvann, rett og slett!

Smart styring med egen app

MAXI CHARGE leveres med en kontrollenhet som muliggjør smartstyring av berederen. Smartstyring er selvfølgelig tilgjengelig både for enkeltstående enheter og varmtvannsberedere koblet i serie eller parallell.

Til smartbereden følger dessuten en app, som gir enkel styring og full oversikt. Med mobil-appen OSO InCharge kan man enkelt fjernstyre smartberederen og følge med på historiske forbruksdata.

Smartstyring med kontrollenhet og OSO InCharge:

  • Har enkelt oppsett og brukergrensesnitt
  • Lar deg enkelt se og endre komposisjonen
  • Støtter ubegrenset antall MS/MX-beredere
  • Støtter et bredt utvalg av sensorkonfigurasjoner
  • Gir svært sikker skytilkobling med ende-til-ende cybersikkerhet

Når størrelsen teller

MAXI CHARGE kan kobles i serie eller parallell, og burde dermed kunne dekke de aller fleste oppvarmingsbehov. Smartberederen leveres i fire standardstørrelser med følgende lagringskapasitet og energibehov:

  • 300 liter = 21kWh
  • 400 liter = 28 kWh
  • 600 liter = 42 kWh
  • 1000 liter = 70 kWh

Andre artikler: