Languages:

OSO > Artikler

Søk Enova-støtte for smart varmtvannsbereder

Visste du at du kan få økonomisk støtte fra Enova når du skaffer deg en smartbereder? Enova-tilskuddet er en støtteordning for private husholdninger.
enova støtte varmtvannsbereder

Kriterier for Enova-støtte

For å få økonomisk støtte fra Enova ved anskaffelse av smartbereder er det en rekke kriterier som må være innfridd. Disse kriteriene inkluderer blant annet:

 

  • Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson.

  • Varmtvannsberederen må bli installert i din helårsbolig eller fritidsbolig i Norge.

  • Installasjonen må være utført av et registrert firma. Dokumentasjon av kostnader må også være i samsvar med norske lover og forskrifter.

  • Berederen skal kunne styres av innebygd eller leverandørens nettbaserte automatikk. Strømforbruket skal styres til de tider på døgnet med lavest strømpris.

  • Berederen skal ha styring som sikrer mot vekst av legionella-bakterier.

Se alle kriteriene og les mer om Enova-støtte for smart varmtvannsbereder

smart varmtvannsbereder med ui

Hva får jeg i støtte?

 

Du kan få tilbake inntil 4.000 kroner av totalkostnad når du investerer i en smart varmtvannsbereder. I totalkostnaden inngår smart varmtvannsbereder, rørleggerarbeid og elektrikerarbeid.

Hvordan få støtte fra Enova?

 

Når en smart varmtvannsbereder er installert og alle kostnader er betalt, registrerer du kostnadene hos Enova. Legg ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon.

Slik kan du få inntil 10.000 kr i Enova-støtte!

 

Ved å installere SAGA CHARGE eller etterinstallere OSO Charge Retrofit på eksisterende varmtvannsbereder, vil berederen din bli ett av de minimum to energilagrene boligen din må ha for å kvalifisere til Enova-støtte for et pris- og effektstyrt energilagringssystem for boliger. 

Les mer om Enova-støtte for pris- og effektstyrt energilagringssystem for boliger

Andre artikler: