Languages:

OSO > Artikler

Norges mest solgte varmtvannsbereder har nå fått EPD-sertifisering!

Nå kan norske forbrukere glede seg over enda en miljøvennlig milepæl: Den populære varmtvannsberederen SAGA 200, kjent for sin pålitelighet og effektivitet, har blitt tildelt en Environmental Product Declaration (EPD). Dette bekrefter at produktet er i tråd med internasjonale miljøstandarder gjennom hele sin livssyklus, fra produksjon til avhending.

Hva er en EPD?

En Environmental Product Declaration (EPD) er et verifisert dokument som inneholder data om miljøpåvirkningen til et produkt gjennom hvert stadium av produktets livssyklus: 

  • design og materialvalg
  • innkjøp og transport
  • produksjon og konstruksjon
  • energiforbruk under drift
  • muligheten for gjenbruk, gjenvinning eller resirkulering.

Dette gir et helhetlig bilde av produktets miljømessige fotavtrykk og muliggjør informerte beslutninger basert på faktiske data.

EPD-sertifiseringen markerer en viktig anerkjennelse bærekrafts egenskapene til SAGA 200. Ved å velge denne varmtvannsberederen, kan forbrukerne være trygge på at de bidrar til å redusere miljøavtrykket. SAGA 200 skiller seg ut som et eksempel på hvordan høy ytelse, innovasjon og miljøansvar kan forenes.

 

Sertifiseringen er et resultat av grundig testing, analyse og dokumentasjon av produktets miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen og gir forbrukerne en pålitelig indikator på produktets miljømessige fotavtrykk og muliggjør informerte valg i tråd med bærekraftige prinsipper.

 

Med S200 EPD-sertifiseringen setter produktet en ny standard for miljøvennlige varmtvannsberedere.

OSO Hotwater vil fortsette med å utvikle EPD’er for alle sine produkter og viser vei til en bærekraftig fremtid!

Andre artikler: