Languages:

Kontakt oss

Selskaper

OSO Hotwater AS

Hovedkontor

Salg Norge

OSO Hotwater AS

Hovedkontor

Salg Norge

OSO Hotwater AB

Salgskontor

Salg Sverige

OSO Hotwater Ltd.

Salgskontor

Salg Storbritannia

OSO Hotwater OY

Salgskontor

Salg Finland

OSO Manufacturing AB

Salg & Produksjon

Maskineringsvirksomhet

Ordre

Avdelinger

Ordre

Teknisk

Avdelinger

Teknisk

Eksport

Avdelinger

Eksport

Servicesentre

Oslo

Ola Semb: KAM kjeder og grossister

Kjetil Alseth: Salgssjef prosjekt/regionansvarlig Øst

Patrick Fjeld:Regionansvarlig Øst

Østlandet

Rune Korsbøen: Hokksund - Regionsansvarlig BuVeTe og innlandet

Vestlandet

Christian Larsen: Bergen - Regionsansvarlig Vest

Torstein Monsløp: Teknisk Salgsingeniør

Sørlandet

Fredrik Pedersen: Stavanger - Regionsansvarlig Syd

Nordland

Kjell Guldseth: Trondheim - Regionsansvarlig Nord

NN: Teknisk salgsingeniør

Oslo

Oslo

Ola Semb: KAM kjeder og grossister

Kjetil Alseth: Salgssjef prosjekt/regionansvarlig Øst

Patrick Fjeld:Regionansvarlig Øst

Østlandet

Østlandet

Rune Korsbøen: Hokksund - Regionsansvarlig BuVeTe og innlandet

Vestlandet

Vestlandet

Christian Larsen: Bergen - Regionsansvarlig Vest

Torstein Monsløp: Teknisk Salgsingeniør

Sørlandet

Sørlandet

Fredrik Pedersen: Stavanger - Regionsansvarlig Syd

Nordland

Nordland

Kjell Guldseth: Trondheim - Regionsansvarlig Nord

NN: Teknisk salgsingeniør

Teknisk

Våre medarbeidere

SALG
TEKNISK
ORDRE
LEDELSE

International distributors

Finland 

Onninen OY
www.onninen.fi
Saranpää Martti

Belgium / France

DETANDT-SIMON S.A.
www.detandt.com

Bulgaria

THERMOX LTD.
8,Yoakim Karchovski str
BG-1606 Sofia
Bulgaria
Phone: + 359 2 953 35 97
Fax: + 359 2 951 59 43
Email: thermox@abv.bg
www.bergbg.com

Sweden

Ahlsell AB
www.ahlsell.se

Iceland 

Heimilistaeki EHF
www.rafland.is

The Netherlands

ReHeat.nl
www.reheat.nl

Poland

THERMES SPOLKA Z OGRANICZONA
www.thermes.pl

Germany  Marine Products

Wesco Navy GmbH
www.wesco-navy.com

Czech and Slovakia

M-Rur s.r.o.
www.m-rur.sk

South Korea
Singapore / 新加坡
Marine Products

Teho Engineering Pte Ltd.
www.tehoengineering.com.sg

Middle East
Marine products

Kornerstone Ship & Boats Maintenance Services LLC https://www.korner-stone.com/