Languages:

P 250 – 2 kW / 1 × 230 V – VP 2,2 kW

Spesifikasjon
Produktserie
NRF
Produktnavn
Volum/L
Dia x Høyde
Kapasitet personer
V-40°C-L
Varmeavgivelse W
Klassifisering ErP

Fordeler

Dokumenter