Languages:

OSO > Artikler

Oppdatering til våre partnere

Kjære partner

Grunnet den uforutsette og globale hendelsen med Covid-19 viruset, samt tiltakene som er pålagt for å begrense utbruddet, ønsker vi å gjøre dere oppmerksomme på at vi ser at det er en risiko for at enkelte av våre underleverandører og andre samarbeidspartnere ikke vil være i stand til å oppfylle avtalene de har inngått med oss.

En direkte konsekvens av dette vil igjen kunne bli at OSO Hotwater ikke vil inneha den leveringsevne som er forutsatt i  enkelte inngåtte avtaler med våre kunder.  

OSO Hotwater følger aktivt med på situasjonen, og har igangsatt nødvendige tiltak for å sikre våre forpliktelser. Vi har i dag god leveringsevne, og våre leverandører har ikke varslet om signifikante avvik som kan påvirke vår servicegrad de neste ukene, men dette vil kunne endre seg fremover og vi ønsker for god ordens skyld å gjøre dere oppmerksomme på dette.

Vi vil naturligvis løpende holde dere oppdatert om utviklingen, og komme tilbake til dere med et varsel om force majeure om det faktisk skulle vise seg at vi ikke blir i stand til å oppfylle våre forpliktelser etter kontrakten.

Med vennlig hilsen

Roy A Magnussen
Administrerende Direktør

Andre artikler: