PERSONVERNERKLÆRING FOR OSO HOTWATER AS

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan OSO HOTWATER AS behandler personopplysninger.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er OSO Hotwater AS (org.nr. 986 173 617). Hvis du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på:

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Hvilke opplysninger vi samler inn, er beskrevet under 

Behandling/Formål

Type opplysninger og kilde

Behandlingsgrunnlag

Etablering av kundeforhold (privat).

Personalia og kontaktinformasjon;

navn, adresse, e-post, passord, serienummer til bereder.

Dette er opplysninger vi samler inn direkte fra deg eller gjennom installatør

Nødvendig for å gjennomføre en kontrakt med den registrerte, GDPR artikkel 6, nr. 1, bokstav b.

Kundebehandling (privat)

Når du har kjøpt et produkt eller en tjeneste gjennom oss eller tar kontakt med oss via mail, telefon e.l. vil vi behandle den kontaktinformasjon som er nødvendig for å administrere kundeforholdet eller besvare henvendelsen, herunder navn, telefonnummer, e-postadresse, adresse, betalingsinformasjon og eventuelle øvrige personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.

GDPR artikkel 6, nr. 1, bokstav b og f 

Behandlingen er nødvendig for å gjennomføre en kontrakt med, og for å kunne drive kundeservice overfor våre kunder. 

I den grad det ikke foreligger et etablert kundeforhold har vi en berettiget interesse i å behandle personopplysninger for å kommunisere med deg dersom du forespør dette og for å håndtere eventuelle saker som oppstår som følge denne kontakten.

Markedsføring (privat)

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse.

GDPR artikkel 6, nr. 1, bokstav a og f. 

Markedsføringsloven § 15 

Dersom vi behandler personopplysninger om deg som et resultat av at du er kunde hos oss kan vi kontakte deg med informasjon om liknende produkter og tjenester (herunder spesialtilbud, rabatter etc.) så lenge du ikke har reservert deg mot slike henvendelser. Dersom henvendelsen fra oss skjer ved hjelp av elektronisk kommunikasjon må du ha samtykket til at vi kan henvende oss til deg på denne måten.

Leverandørbehandling

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse til kontaktperson hos leverandør

Nødvendig for å gjennomføre en kontrakt med den registrerte, GDPR artikkel 6, nr. 1, bokstav b.

Kundebehandling (B2B)

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse til kontaktperson hos kunder

Nødvendig for å gjennomføre en kontrakt med den registrerte, GDPR artikkel 6, nr. 1, bokstav b.

Kundekontakt

Når du tar kontakt med oss via kontaktskjema på nettsiden vår, vil vi behandle kontaktinformasjon som er nødvendig for å besvare henvendelsen, herunder navn, telefonnummer, e-postadresse, adresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen

GDPR artikkel 6, nr. 1 bokstav f)

Vår behandling har grunnlag i en interesseavveining etter Personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, hvor vår legitime interesse er å kunne besvare henvendelsen.

Besøkende på nettsiden vår

Vi benytter informasjonskapsler på vår hjemmeside – se beskrivelse under i pkt. 2

Eventuelt andre dere behandler opplysninger om

Typer opplysninger

Rettslig grunnlag

2. Informasjonskapsler (Cookies)

Google Analytics

Vi bruker Google Analytics for å analysere bruken av nettsidene. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv.

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. («Google»). Google Analytics bruker informasjonskapsler for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik informasjonskapsel ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på deres servere.

Vi bruker anonymizeIP, en funksjon som gjør at en enkeltbruker ikke kan identifiseres.

Google kan overføre statistikken til tredjeparter hvis dette kreves i henhold til lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google.

Informasjon om hvordan Google bruker innsamlet informasjon finnes her. Detaljert informasjon om Google Analytics sin bruk av informasjonskapsler finnes her.

3. Utlevering av personopplysninger til andre 

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg om å utlevere data til våre samarbeidspartnere eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. 

OSO Hotwater bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Vær oppmerksom på at våre nettsider kan inneholde lenker/pekere til andre nettsider. OSO Hotwater har ikke ansvar for måten personvernet praktiseres på slike nettsider.

4. Lagringstid 

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. 

  • Vi lagrer informasjon knyttet til ditt kundeforhold hos oss så lenge kundeforholdet er aktivt og inntil alle relevante forhold er endelig avsluttet. 
  • Vi lagrer informasjon knyttet til ditt leverandørforhold hos oss så lenge leverandørforholdet er aktivt og inntil alle relevante forhold er endelig avsluttet. 
  • Betalings- og fakturarelaterte opplysninger kan lagres i opptil 5 regnskaps år etter avsluttet kundeforhold, i henhold til bokføringsloven. 
  • Vi kan lagre personopplysninger lenger, dersom det skulle nødvendig for å forfølge eventuelle rettskrav eller for å overholde rettslige forpliktelser.  

5. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg 

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no .   

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss på privacy@osohotwater.com
Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. 

Vi kan be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

For de av våre behandlinger som er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss på privacy@osohotwater.com eller på postadressen over. 

6. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, håper vi du tar kontakt med oss. Du har imidlertid også rett til å klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no . 

7. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside. 

Etiske retningslinjer

Gjennom 85 år har OSO Hotwater opparbeidet tillit fra leverandører, medarbeidere og kunder. Vi skal fortsatt gjøre oss fortjent til, og forvalte, denne tilliten på en eksepsjonelt god måte. Vi skal verdsette våre samarbeidspartneres meninger.

Våre hovedmål:

  1. Sikre produkter, produsert av sikre prosesser
  2. Markedsledende kvalitet og effektivitet
  3. Korrekte produkter levert til rett tid
  4. Kostnads- og energi effektive prosesser
Hovedkontor

Administrasjon og Produksjon

OSO Hotwater AS
Postboks 112 Loesmoen
Industriveien 1, 3300 Hokksund, Norge

Telefon: +47 32 25 00 00
Telefax: +47 32 25 00 90
Web: www.osohotwater.no

Teknisk avdeling: +47 32 25 65 20  |  
Dimensjoneringsstøtte: +47 32 25 65 20 |  
Ordrekontor: +47 32 25 65 10  | 
OEM forespørsler: +47 32 25 65 31  |  
Eksportforespørsler: +47 32 25 65 31  |  
Innkjøpsavdeling: +47 32 25 65 31  |  

Avdelingskontorer

Salg og service

OSO Hotwater Oslo 
Smeltedigelen 1
0195 Oslo
For kart trykk her

Telefon.: +47 32 25 00 10
Region: Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland

OSO Hotwater Øst
Postboks 112, Loesmoen
3300 Hokksund

Telefon: +47 32 25 00 00
Region: Buskerud, Vestfold, Telemark


OSO Hotwater Sør
Godesetdalen 20
4034 Stavanger

Telefon: +47 32 25 00 40
Region: Rogaland, Aust-Agder, Vest-Agder

OSO Hotwater Vest
Leirvikflaten 11
5179 Godvik

Telefon: +47 32 25 00 20
Region: Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland

OSO Hotwater Nord
Hornebergveien 7,
7038 Trondheim

Telefon: +47 32250030
Region: Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard

Datterselskaper

Utenlandske salgsselskaper og komponentproduksjon

OSO Hotwater Ltd. (United Kingdom)
Salgsselskap
Telefon: +44 191 482 0800
Web: www.osohotwater.co.uk

OSO Hotwater AB (Sverige)
Salg, representert ved Ahlsell AB
Web: www.ahlsell.se

OSO Manufacturing AB (Sverige)
Salg, produksjon og maskineringsvirksomhet
Telefon: +46 (0) 532 769 920
Web: www.osomanufacturing.com

Internasjonale agenter

Salgsrepresentanter

Canada
Atkins Construction Ltd.
Web: www.osohotwater.com

Tyskland (Marine units)
Wesco Navy GmbH
Web: www.wesco-navy.com

Russland
Nortech Ltd.
Web: www.nortech.ru

Finland
Somasyr Oy
Web: www.somasyr.fi

Singapore (Marine units)
Teho Engineering Pte Ltd
Web: www.tehoengineering.com.sgIsland

Island
Einar Farestveit & Co. h.f.
Web: www.ef.is

OSO Hotwater AS

Organisasjonsnummer 936 603 947

Patenter og varemerker

OSO Hotwaters internettsider kan inneholde eller gi referanser til varemerker, patenter, eierinformasjon, teknologier, produkter, prosesser eller andre eierrettigheter for OSO Hotwater Group AS. Ingen lisens eller rettigheter til noen av disse varemerker, patenter, eierinformasjon, teknologier, produkter, prosesser eller andre eierrettigheter for OSO Hotwater Group AS overdras eller innvilges til brukeren av denne nettsiden.

En rekke av produktene på OSO Hotwaters nettsider kan være eller er beskyttet av patenter eller varemerker. Dette innbefatter både produksjonsteknologi og/eller komplette produkter. Disse kan være angitt i nettsidens tekster, men er ikke påkrevet å være det for beskyttelsen patentbeskyttelsen gir. Den bakenforliggende teknologien for produksjon av produktet kan være eller er OSO Hotwaters eiendom.

Det gjøres oppmerksom på at ethvert brudd på OSO Hotwater Group AS’ sine rettigheter vil forfølges rettslig.

Juridiske betingelser

Dette nettstedet, inkludert dets innhold, eies fullt og helt av OSO Hotwater. Vi forbeholder oss alle rettigheter til dette materialet. Du har anledning til å lagre utdrag fra OSO Hotwaters nettsted på din personlige datamaskin og skrive ut kopier av disse for personlig, ikke kommersielt bruk.  Du har lov til å bruke og distribuere nødvendige og mindre utdrag fra OSO Hotwaters nettsted for å legge til rette for direkte linker/pekere til sidene, eller lenkeforbindelse for søketjenester på internet.

All annen bruk som reproduksjon, oversettelse, bearbeidelse, arrangement, og all annen endring, distribusjon eller lagring av dette nettsted i enhver form og ved ethvert hjelpemiddel, helt eller delvis, er ikke tillatt. Informasjonen som presenteres på dette nettstedet vil ikke til enhver tid være nøyaktig, oppdatert eller gjeldende for omstendighetene rundt en spesiell sak. Vi kan ikke ta på oss noen form for ansvar for unøyaktigheter eller utelatelse. Eventuelle beslutninger som gjøres basert på informasjon som finnes på dette nettstedet er på eget ansvar.

Hverken OSO Hotwater eller noen av OSO Hotwaters datterselskaper tar ansvar for direkte, indirekte, spesielle, betydelige eller andre tap eller ødeleggelser av en hvilken som helst karakter som måtte følge av tilgang til eller bruk av dette nettstedet eller dets innhold. Denne meddelse er underlagt og skal fortolkes i overenstemmelse med norsk rett.

Personvern og databeskyttelse

OSO Hotwater setter pris på ditt besøk på våre nettsider, og at du viser interesse for våre produkter og tjenester. Vi ønsker at du skal være sikker på at personlig informasjon behandles på en sikker måte. All personlig informasjon du avgir til OSO Hotwater brukes kun for at vi skal kunne yte bedre service overfor deg.

Informasjonen brukes på følgende måte: Informasjonen samles og lagres for å hjelpe oss til å innfri din henvendelse til oss om informasjon, og forsyne deg med de tjenestene du etterspør. Besøk på våre nettsider spores, slik at vi kan vurdere hvilke deler av nettsiden som leverer de beste tjenestene for våre brukere.

OSO Hotwater selger ikke noe av den informasjonen som fanges. Vær imidlertid oppmerksom på at våre nettsider kan inneholde lenker/pekere til andre nettsider. OSO Hotwater har ikke ansvar for måten personvernet praktiseres på slike nettsider.

Les vår personvernerklæring i sin helhet her.

Designed & Developed by PageLook.no