Languages:

Forhandlere og OSO servicesentre

Vi er stolte av at alle landets rørleggere forhandler OSO produkter. Rørleggerbransjen består av mange dyktige små og store bedrifter, som er spredt over hele Norge. Vi anbefaler alltid at produktene våre installeres av fagfolk, og vår utvidede 10 års garanti gjelder kun når en rørlegger har montert berederen. På den måten får du en trygg og god installasjon. Dette er også ofte anbefalt av forsikringsselskaper. Kontakt derfor din lokale rørlegger eller en av de landsdekkende rørleggerkjedene under i dag. Du kan også gjerne ringe et av OSOs servicesentre for anbefalinger og råd om produkter og installasjon (velg i listen).

Kontakt en landsdekkende rørleggerkjede i dag