Languages:

Uncategorized

90 000 liter vann og tidspress på Austevoll laksepakkeri

Når mengden laks som skal slaktes og pakkes på Austevoll laksepakkeri skal økes fra 150 til 240 tonn hvert skift stilles det strenge krav til de tekniske installasjonene. Anders O. Grevestad leverte sprinkler, varme, kjøling og trykkluft til dette prosjektet. “Her er det snakk om veldig store volumer som krever mye skreddersøm”, forteller prosjektleder Roy […]

90 000 liter vann og tidspress på Austevoll laksepakkeri Read More »

Forsikringsbransjen gir råd om gamle beredere

Over 1 500 vannlekasjer og skader for nesten 90 milioner kroner. Gamle, utdaterte beredere står for en vesentlig del av vannskadene i private hjem og bedrifter, hevder If Forsikring Forsikringsbransjen registrerte i 2022 et rekordstort antall innmeldte vannskader fra private husholdninger og bedrifter. I en pressemelding 8.3.2023 uttaler kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet If Sigmund Clementz følgende:

Forsikringsbransjen gir råd om gamle beredere Read More »

Nytteverdier fra smarte varmtvannsberedere

Her kan du laste ned rapporten “Nytteverdier fra smarte varmtvannsberedere” på norsk og engelsk. Denne rapporten tar for seg erfaringer fra piloten BattFlex som er en av fire piloter i storskala demonstrasjonsprosjektet IDE – Intelligent distribusjon av elektrisitet. Rapporten beskriver effekter og nytteverdier av nettbatterier i lavspenningsnettet, smarte varmtvannsberedere på kundesiden og bilaterale avtaler med sluttkundene. Piloten viser hvor viktig det

Nytteverdier fra smarte varmtvannsberedere Read More »