Languages:

ADVARSEL

Potensiell fare for branntilløp
OSO Bytter ledning på Super serien

ER DU BERØRT?

Din bereder er ikke berørt, men benytter en eldre type tilkobling. Det nye ledningssettet er en forbedret løsning, og vi anbefaler deg derfor å skifte. OSO sender dette gratis som en service. Ledningen monterer du lovlig og enkelt på 10 minutter. Detaljert veiledning medfølger.
Hvor finner du merkelappen med informasjon?
labelnew

Merkelappen finner du på toppen av berederen, under avtagbart grått lokk.

labelnew 2

Informasjonen du trenger finner du her.

Jeg finner ikke merkelappen

SJEKK OM DU ER BERØRT MED EN ENKEL INSPEKSJON

STEG 1

Trekk ut støpsel av veggkontakt, eller skru av sikring.

unplug

STEG 2

Skru av deksel med medium stjerneskrutrekker.

unscrew

MIN BEREDER HAR

Svart plast kobling

black connection

Hvitt klips med heltrukket kabel

white connection 2x 1