Languages:

Med OSO Charge kvalifiserer du til lavere nettleie hos Norgesnett

smart varmtvannsbereder med ui
Få minimum 100,- kroner i rabatt på nettleien hver måned

Gjelder kunder som har Norgesnett som nettselskap og er tilknyttet bestemte nettstasjoner. Som OSO Charge-kunde gir vi deg beskjed hvis du er kvalifisert til å delta i ordningen.

Hvem kan delta i ordningen?

Norgesnett har identifisert 150 nettstasjoner = 150 nabolag, hvor det blir trangt i nettet når det er mye sol produksjon. Bor du i et av disse områdene kvalifiserer du til programmet.

Hvordan fungerer det?

OSO Charge tilpasser oppvarmingen etter spotprisen og estimert forbruk, som normalt er lavere om natten. Dette gjør at det er relativt lite oppvarming av vann midt på dagen når sol produksjonen er høy.

Ved å delta i ordningen kan OSO i samarbeid med Norgesnett flytte oppvarmingen til tider det er mer gunstig for strømnettet.

Hva betyr det i praksis?

I de fleste tilfeller vil vi flytte oppvarmingen av vann fra timer med lavest spotpris. Som kunde vil du bli kompensert for dette og motta en rabatt på nettleien. Kompensasjonen og rabatten vil normalt ligge over det du hadde spart på å lade på timene med lavere spotpris.

Hvor mye får jeg i kompensasjon?

Kunder i ordningen får minimum 100 kroner i rabatt på nettleien hver måned. Kompensasjonen per time blir beregnet slik: 

(Spotpris aktuell time – laveste spotpris for døgnet + 30 øre/kWh) * antall kWh

Les mer her